§ 1. - Uchylenie wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.37.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1957 r.
§  1.
Uchyla się zarządzenie Ministra Kolei z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 26, poz. 367).