Tymczasowe stosowanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawartej dnia 20 grudnia 2007 r.

Monitor Polski

M.P.2008.83.734

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie tymczasowego stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawartej dnia 20 grudnia 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów dnia 5 grudnia 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, poprzez wymianę not.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 umowy jest ona tymczasowo stosowana od dnia 21 grudnia 2007 r.