§ 1. - Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Monitor Polski

M.P.2021.1188

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2021 r.
§  1. 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) ogłasza się szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2
2 Niniejsze obwieszczenie poprzedzone było obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. poz. 1184).