Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Wasilewskiej.

Monitor Polski

M.P.2021.376

Akt indywidualny
Wersja od: 19 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Wasilewskiej

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 6 kwietnia 2021 r., mandatu poseł Anny Wasilewskiej wybranej z listy kandydatów na posłów nr 5 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.