Sprostowanie błędu w uchwale Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.1973.35.217

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 1973 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lipca 1973 r.
o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w uchwale Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 29, poz. 181) prostuje się następujący błąd:
w § 6 ust. 1 pkt 5 zamiast "po 12 latach" powinno być "po 15 latach".