Monitor Polski

M.P.2019.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 39/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 170 § 3 i art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. powołuje się:
1) okręgowe komisje wyborcze, w składach określonych w załącznikach nr 1-13 do uchwały;
2) rejonowe komisje wyborczej, w składach określonych w załącznikach nr 14-50 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GDAŃSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W OLSZTYNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE I

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE II

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W ŁODZI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W LUBLINIE

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W RZESZOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KRAKOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KATOWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr  12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA WE WROCŁAWIU

ZAŁĄCZNIK Nr  13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  14

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W SŁUPSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  15

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W TORUNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  16

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 WE WŁOCŁAWKU

ZAŁĄCZNIK Nr  17

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W ELBLĄGU

ZAŁĄCZNIK Nr  18

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W BIAŁYMSTOKU

ZAŁĄCZNIK Nr  19

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W ŁOMŻY

ZAŁĄCZNIK Nr  20

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 W SUWAŁKACH

ZAŁĄCZNIK Nr  21

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W CIECHANOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  22

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W OSTROŁĘCE

ZAŁĄCZNIK Nr  23

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W PŁOCKU

ZAŁĄCZNIK Nr  24

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W RADOMIU

ZAŁĄCZNIK Nr  25

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W SIEDLCACH

ZAŁĄCZNIK Nr  26

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  27

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W SIERADZU

ZAŁĄCZNIK Nr  28

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W SKIERNIEWICACH

ZAŁĄCZNIK Nr  29

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W KALISZU

ZAŁĄCZNIK Nr  30

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W KONINIE

ZAŁĄCZNIK Nr  31

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W LESZNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  32

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W PILE

ZAŁĄCZNIK Nr  33

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  34

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W CHEŁMIE

ZAŁĄCZNIK Nr  35

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W ZAMOŚCIU

ZAŁĄCZNIK Nr  36

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W KROŚNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  37

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 W PRZEMYŚLU

ZAŁĄCZNIK Nr  38

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 W TARNOBRZEGU

ZAŁĄCZNIK Nr  39

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 26 W NOWYM SĄCZU

ZAŁĄCZNIK Nr  40

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W TARNOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  41

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 28 W KIELCACH

ZAŁĄCZNIK Nr  42

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 29 W BIELSKU-BIAŁEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  43

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 30 W CZĘSTOCHOWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  44

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 31 W JELENIEJ GÓRZE

ZAŁĄCZNIK Nr  45

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 32 W LEGNICY

ZAŁĄCZNIK Nr  46

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 W WAŁBRZYCHU

ZAŁĄCZNIK Nr  47

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 34 W OPOLU

ZAŁĄCZNIK Nr  48

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 35 W ZIELONEJ GÓRZE

ZAŁĄCZNIK Nr  49

REJONOWA KOMISJA WYBORCZA NR 36 W SZCZECINIE

ZAŁĄCZNIK Nr  50