Połączenie gmin Rataje i Gostynin w województwie płockim.

Monitor Polski

M.P.1987.38.330

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 grudnia 1987 r.
w sprawie połączenia gmin Rataje i Gostynin w województwie płockim.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 83 i Nr 33, poz. 181) Rada Państwa w porozumieniu z Radą Ministrów uchwala, co następuje:
1.
W województwie płockim łączy się gminy Rataje i Gostynin w gminę o nazwie Gostynin z siedzibą gminnej rady narodowej w Gostyninie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.