§ 1. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  1.
Porucza się Prezesowi Rady Ministrów ogólny nadzór nad turystyką we wszelkich jej formach i przejawach.