Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

Monitor Polski

M.P.2018.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

Na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398) ogłasza się wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Wykaz obejmuje kancelarie notarialne zarejestrowane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANCELARII NOTARIALNYCH

(według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.)