Monitor Polski

M.P.1970.12.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 kwietnia 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/H-93421Szyny normalnotorowe31 marca 1970 r.1 maja 1970 r.
w zakresie produkcji obrotu:
270/A-86050Przetwory mleczarskie. Śmietanka i śmietana27 marca 1970 r.1 września 1970 r.
w zakresie metod badań:
370/R-64753Pasze. Oznaczanie tłuszczu surowego31 marca 1970 r.1 września 1970 r.
§  2.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-65/H-93421 "Szyny normalnotorowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 95).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/A-86050 "Mleko i przetwory mleczarskie. Śmietana i śmietanka", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).