Monitor Polski

M.P.1966.62.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1966 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 20 października 1966 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
166/B-12636 Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne.

Zlewy i zmywaki

1 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
266/B-14040 Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty prasowane

płaskie

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
366/B-23001 Kruszywo mineralne. Lekkie kruszywa budowlane.

Określenia i klasyfikacja

20 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
466/C-84066 Szkło wodne sodowe 2 września 1966 r.1 stycznia 1967 r.
566/C-89266 Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo FA+D15 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
666/C-90001 Wyroby azbestowe. Tektura azbestowa29 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
766/G-46150 Wozy kopalniane. Wóz mały do drewna. Główne

wymiary

19 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
866/G-53038 Wiertnictwo. Sprawdziany do gwintu walcowego

trapezowego symetrycznego o kącie rozwarcia 10°

i skoku 6,35 mm

29 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
966/G-53039*) Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Sprawdziany

gwintów narzędziowych

2 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
1066/G-53040 - Sprawdziany gwintów rurowych 2 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
1166/G-56305 Młotki pneumatyczne górnicze. Groty19 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
1266/G-57125 Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe29 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
1366/G-57221 Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Koronki do

rdzeniówek podwójnych

29 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
1466/H-92815 Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Taśmy27 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
1566/M-42101 Maszyny matematyczne. Karty 80 kolumnowe. Wymiary29 lipca 1966 r.1 lipca 1967 r.
1666/M-55910 Obrabiarki zespołowe. Końcówki wrzecion

wiertarskich i gwinciarskich oraz uchwyty

oprawek. Główne wymiary

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
1766/M-60130*) Przyrządy i uchwyty. Oprawki narzędziowe z

gniazdem stożkowym Morse’a

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
1866/M-60132 - Oprawki narzędziowe prowadzone z gniazdem

stożkowym Morse’a

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
1966/M-60134 - Oprawki zaciskowe do narzędzi z chwytem

walcowym

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
2066/M-60146 - Zabieraki do oprawek zaciskowych do narzędzi z

chwytem walcowym

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
2166/M-60148 - Nakrętki oporowe do oprawek narzędziowych30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
2266/M-60149 - Tulejki sprężynujące zmniejszone do oprawek

zaciskowych do narzędzi z chwytem walcowym

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
2366/M-75005*) Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania.

Zawory przelotowe proste mosiężne na wodę gorącą

i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
2466/M-75007 - Zawory przelotowe skośne mosiężne na wodę

gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10

kG/cm2

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
2566/M-75025 - Zawory proste mosiężne na wodę gorącą i parę

o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2. Korpusy

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
2666/M-75027 - Zawory przelotowe skośne mosiężne na wodę

gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10

kG/cm2. Korpusy

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
2766/M-84561 Dźwignice. Haki ładunkowe. Ogólne wymagania i

badania techniczne

9 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
2866/T-06403*) Lampy elektronowe. Cokół 4-nóżkowy typu 4C16.

Wymiary

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
2966/T-06419 - Cokół 5-nóżkowy typu 5C31. Wymiary15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
3066/C-94110 Ochraniacze dętek rowerowych22 sierpnia 1966 r.1 lipca 1967 r.
3166/E-85000 Żarówki do ogólnych celów oświetleniowych

(głównego szeregu)

24 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
3266/T-90311 Telefoniczne kable miejscowe o izolacji

papierowej i powłoce ołowianej

29 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
3366/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia i elementy

urządzeń wentylacyjnych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie konstrukcji:
3466/M-35412 Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej

od 600 do 4.000 mm. Wymiary

16 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
3566/M-84162 Koła łańcuchowe o profilu uproszczonym łańcuchów

precyzyjnych. Główne wymiary

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie projektowania:
3666/W-89324*) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Łożyska pokładowe

bomów

26 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
3766/W-89325 - Łożyska masztowe bomów26 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
3866/W-89326 - Łożyska bomów. Czopy krótkie26 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
3966/W-89327 - - Pierścienie uchwytowe26 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
4066/W-89328 - - Pierścienie osadcze26 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
4166/W-89329 - - Stopki26 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
w zakresie obrotu:
4266/R-75360 Warzywa świeże. Buraki ćwikłowe15 sierpnia 1966 r.1 kwietnia 1967 r.
w zakresie klasyfikacji:
4366/C-94160 Rękawice gumowe. Klasyfikacja22 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
4466/H-83105 Odlewy. Nazwy i klasyfikacja wad 9 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
4566/N-02051 Metrologia. Metrologia czasu (chronometria).

Nazwy i określenia

2 czerwca 1966 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie pomiarów fotometrycznych:
4666/E-04040 Wytyczne przeprowadzania pomiarów podstawowych

wielkości fotometrycznych

24 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
w zakresie metod badań:
4766/A-82105 Wędliny i wyroby wędliniarskie. Pobieranie próbek 6 czerwca 1966 r.1 lipca 1967 r.
4866/B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej

(ciężaru objętościowego), gęstości (ciężaru

właściwego), porowatości i szczelności

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
4966/C-04036*) Przetwory naftowe. Pomiar prężności par paliw

silnikowych benzynowych

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5066/C-04059 - Metoda emulsyjna badania własności ochronnych

olejów konserwacyjnych przed działaniem jonów

Cl’

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5166/C-04310 Koks z węgla kamiennego. Oznaczanie składu

ziarnowego

29 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
5266/C-04603 Woda do picia, do celów gospodarczych i

przemysłowych. Oznaczanie zawartości cyjanków

22 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5366/C-04802 Środki powierzchniowo czynne. Badanie odporności

na twardą wodę

8 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5466/C-06502 Zastępcza woda morska22 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5566/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok

do badań

22 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5666/D-56214*) Obrabiarki do drewna. Czopiarki jednostronne.

Sprawdzanie dokładności

16 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5766/D-56225 - Wiertarko-frezarki jednowrzecionowe poziome.

Sprawdzanie dokładności

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
5866/E-04063 Transformatory energetyczne. Metody badań

przełączników zaczepów

30 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
5966/G-04540 Węgiel brunatny. Oznaczanie zawartości produktów

wytlewania

29 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6066/H-04634 Badanie odporności korozyjnej powłok

galwanicznych. Próba laboratoryjna w mgle

roztworu chlorku sodowego z dodatkiem kwasu

octowego i chlorku miedziowego (metoda CASS)

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6166/H-04731 Metoda sprawdzania obecności saletry na wyrobach

z aluminium i stopów aluminium

30 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6266/M-55606 Obrabiarki do metali. Pomiar strat mocy biegu

luzem i wyznaczanie współczynnika ogólnej

sprawności układów kinematycznych napędów

wrzecion

26 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6366/S-13088 Analiza chemiczna szkła sodowo-wapniowego20 września 1966 r.1 stycznia 1968 r.
6466/T-04801*) Lampy elektronowe małej mocy. Metody pomiaru

nachylenia charakterystyki lamp siatkowych

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6566/T-04802 - Metoda pomiaru mocy wyjściowej małej

częstotliwości i współczynnika zawartości

harmonicznych lamp siatkowych

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6666/T-04803 - Metody pomiaru nachylenia przemiany lamp

siatkowych

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6766/T-04807 - Metoda pomiaru oporu zastępczego szumów lamp

siatkowych

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6866/T-04808 - Metody pomiaru oporu wewnętrznego lamp

siatkowych

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
6966/T-04809 - Metody pomiarów współczynnika wzmocnienia i

współczynnika oddziaływania napięciowego

siatki drugiej

15 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
7066/Z-04007 Ochrona powietrza atmosferycznego przed

zapyleniem. Analiza sitowa pyłów o wielkości

ziarna ponad 63 µ

2 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
w zakresie badań rozjemczych:
7166/H-04023 Analiza chemiczna żeliwa i stali. Oznaczanie

zawartości tytanu

16 września 1966 r.1 lipca 1967 r.
§  2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1967 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
164/A-74131 Makarony1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323 i Nr 77, poz. 368)22 września 1966 r.
264/A-82002 Wieprzowina. Części zasadnicze19 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)26 sierpnia 1966 r.
360/A-86230*) Mleko i przetwory mleczarskie. Sery

podpuszczkowe dojrzewające

31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292) 4 października 1966 r.
466/A-86233 - Sery topione. Wspólne wymagania i badania27 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)10 października 1966 r.
563/A-88000*) Wyroby cukiernicze trwałe. Nazwy i określenia30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 88, poz. 419 i z 1964 r. Nr 24, poz. 108)29 września 1966 r.
663/A-88001 - Klasyfikacja30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 88, poz. 419 i z 1964 r. Nr 24, poz. 108)29 września 1966 r.
764/A-99003 Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania i

badania

22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 9 września 1966 r.
864/C-11001 Piryt22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 4 października 1966 r.
963/E-93250 Elektryczny sprzęt instalacyjny na napięcie do

750 V. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji

przemysłowych. Wymagania i badania techniczne

9 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)20 sierpnia 1966 r.
1060/H-74228*) Wiercenia obrotowe. Rury płuczkowe wewnętrznie

spęczone i złączki do nich

23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 88, poz. 399 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294) 1 października 1966 r.
1161/H-74236 - Rury płuczkowe zewnętrznie spęczone i złączki

do nich

30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107) 1 października 1966 r.
1264/H-92149 Stal o zwiększonej odporności na ścieranie i

korozję atmosferyczną. Blacha gorąco walcowana

31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 1 października 1966 r.
1364/H-92334 Stal konstrukcyjna węglowa zwykłej jakości. Taśmy1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) 1 października 1966 r.
1455/H-92605 Stal węglowa walcowana. Walcówka do wyrobu

podkowiaków

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154) 1 października 1966 r.
1564/H-92720 Mosiądz. Blachy i pasy26 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 6 września 1966 r.
1665/H-92922 Aluminium. Folia laminowana10 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412) 7 września 1966 r.
1765/M-55091 Rowki teowe30 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315) 7 września 1966 r.
1861/M-57805*) Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do

nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego

15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)22 września 1966 r.
1961/M-57812 - Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym, z

rowkami prostymi do gwintu metrycznego zwykłego

15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)22 września 1966 r.
2061/M-57813 - Gwintowniki maszynowe z chwytem, przelotowym,

z rowkami prostymi i skośną powierzchnią

natarcia do gwintu metrycznego zwykłego

15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)22 września 1966 r.
2161/M-57814 - Gwintowniki krótkie do nakrętek ze skośną

powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego

zwykłego

15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)22 września 1966 r.
2262/M-57885 - Gwintowniki do nakrętek do gwintu metrycznego

drobnozwojnego

3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)22 września 1966 r.
2362/M-57892 - Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym z

rowkami prostymi do gwintu metrycznego

drobnozwojnego

3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)22 września 1966 r.
2462/M-57893 - Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym z

rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia

do gwintu metrycznego drobnozwojnego

3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)22 września 1966 r.
2562/M-57894 - Gwintowniki krótkie do nakrętek ze skośną

powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego

drobnozwojnego

3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)22 września 1966 r.
2664/M-58903 - Rozwiertaki trzpieniowe stałe. Wykańczaki z

chwytem walcowym

4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)14 września 1966 r.
2764/M-58907 - Rozwiertaki trzpieniowe stałe ręczne18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)14 września 1966 r.
2864/M-58935 - Rozwiertaki trzpieniowe rozprężne ręczne3 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)14 września 1966 r.
2963/M-58996 - Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:1027 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)14 września 1966 r.
3064/M-58997 - Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:305 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)14 września 1966 r.
3164/M-58998 - Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:505 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)14 września 1966 r.
3264/M-59021 - Rozwiertaki kotlarskie z chwytem walcowym1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)14 września 1966 r.
3362/M-60282 Przyrządy i uchwyty. Szlifierka stołowa przenośna17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)22 września 1966 r.
3463/M-74905 Opaski zaciskowe przewodów giętkich30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)29 września 1966 r.
3565/M-80013 Druty stalowe ocynowane wysokiej wytrzymałości

do przewodów elektrycznych

30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) 5 października 1966 r.
3662/R-56200*) Maszyny rolnicze. Korpusy ciągnikowych pługów

podorywkowych. Odkładnica

30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368) 5 października 1966 r.
3762/R-56201 - Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych.

Lemiesz

30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320) 5 października 1966 r.
3862/R-56221 - Przedpłużki pługów ciągnikowych. Lemiesz1 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368) 5 października 1966 r.
3959/R-58026 - Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Sprężyna

główna

28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 5 października 1966 r.
4059/R-58027 - - Sprężyna pomocnicza5 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 5 października 1966 r.
4159/R-58029 - - Radliczka28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 5 października 1966 r.
4262/T-05604 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telefoniczne

sieci miejskie. Ogólne przepisy budowy

22 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)29 września 1966 r.
4360/W-83071 Urządzenia kotwiczne. Stopery szczękowe30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334) 2 września 1966 r.
2. Data, od której mają obowiązywać normy:

1) 64/C-04300 "Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Oznaczanie zawartości wilgoci",

2) 64/C-04305 "Koks z węgla kamiennego i brunatnego. Oznaczanie wytrzymałości bębnowej według metody Micum"

- określone w § 1 lp. 141 i 142 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 87), została zmieniona na datę 1 stycznia 1968 r.,

3) 65/C-04301 "Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Oznaczanie zawartości popiołu"

- określona w § 1 lp. 117 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 49), została zmieniona na datę 1 stycznia 1968 r.

3. Numer normy PN-66/M-43002 "Sprężarki. Wytyczne pomiarów", określonej w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), został zmieniony na numer PN-66/M-43102.
§  3.
1. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 52 zastępują następujące normy:

1) PN-57/B-14040 "Płyty azbestowo-cementowe prasowane płaskie",

2) PN-57/C-04603 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości cyjanków"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 16 października, a druga 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 4, 65 i 66 zastępują następujące normy:

1) PN-63/C-84066 "Szkło wodne sodowe",

2) PN-63/T-04802 "*) Lampy elektronowe. Metoda pomiaru mocy wyjściowej małej częstotliwości i współczynnika zniekształceń",

3) PN-63/T-04803 "- Metody pomiaru nachylenia przemiany"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 12 kwietnia, a następne 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-58/C-90001 "Wyroby azbestowe. Tektury azbestowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).
4. Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 49 zastępują następujące normy:

1) PN-60/G-56305 "Młotki powietrzne górnicze. Groty",

2) PN-60/C-04036 "Przetwory naftowe. Pomiar prężności par paliw metodą Reida"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 listopada, a druga 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-61/G-57125 "Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-65/M-55910 "Obrabiarki zespołowe. Końcówki wrzecion wiertarskich i gwinciarskich. Główne wymiary", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173).
7. Normy wymienione w § 1 lp. 23, 24, 25 i 26 zastępują następujące normy:

1) PN-58/M-75005 "*) Armatura sieci domowej. Zawory zaporowe proste mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2. Zestawienia",

2) PN-59/M-75007 "- Zawory zaporowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2. Zestawienia",

3) PN-58/M-75025 "- Zawory proste mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2. Korpusy",

4) PN-59/M-75027 "- Zawory zaporowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2. Korpusy"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i trzecia dnia 23 grudnia 1958 r., a druga i czwarta dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-61/M-84561 "Dźwignice. Haki ładunkowe. Warunki techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-59/T-06403 "Lampy elektronowe. Cokół 4-nóżkowy typu A4-10", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-61/C-94110 "Wyroby gumowe. Ochraniacze dętek rowerowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
11. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-56/E-85000 "Lampy elektryczne żarowe (żarówki) głównego szeregu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
12. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-56/T-90002 "Telefoniczne kable miejscowe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-64/M-35412 "Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 4.000 mm. Wymiary", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108).
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-60/R-75360 "Warzywa świeże. Buraki ćwikłowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje następujące normy:

1) PN-54/H-83105 "Odlewy z żeliwa szarego. Nazwy i klasyfikacja wad",

2) PN-54/H-83155 "Odlewy staliwne. Nazwy i klasyfikacja wad",

3) PN-54/H-83235 "Odlewy z żeliwa ciągliwego białego lub czarnego. Nazwy i klasyfikacja wad"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-54/B-04100 "Badanie materiałów kamiennych. Ciężar właściwy, ciężar objętościowy, szczelność i porowatość", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).
17. Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje normę PN-59/C-04317 "Węgiel brunatny. Oznaczanie wydajności produktów wytlewania", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).
18. Normy wymienione w § 1 lp. 64, 68 i 69 zastępują normę PN-63/T-04801 "Lampy elektronowe. Metody pomiarów parametrów statycznych lamp siatkowych małej mocy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).
19. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-64/T-04807 "Lampy elektronowe. Metoda pomiaru zastępczej oporności szumów", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).
20. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-55/H-04023 "Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie tytanu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
21. Norma PN-66/M-82457 "Śruby ze łbem radełkowanym niskim", wymieniona w § 1 lp. 58 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), zastępuje normy PN/M-82458 do 82460 "Śruby radełkowane dociskowe", zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227), a nie jak podano w § 3 ust. 42 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
§  4. Tracą moc następujące normy:
a) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

1) PN-56/Z-04043 "Metoda wagowa oznaczania zawartości pyłu w powietrzu"

- zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296);

2) PN-57/H-04910 "Analiza chemiczna rud nieżelaznych. Tlenek glinu"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397);

3) PN-57/S-46110 "Rowery. Siodło - zespół. Wymiary"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83);

4) PN-58/M-41252 "Chłodnictwo. Rury stalowe bez szwu do amoniaku i solanek"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81);

5) PN-61/J-41001 "Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii. Kobalt-60"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);

6) PN-61/J-41002 "Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii. Iryd-192"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417);

b) z dniem 31 grudnia 1966 r.:

1) PN-57/S-46080 "Rowery. Mechanizm korbowy - zespół. Wymiary"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181);

2) PN-60/B-11110 "Materiały kamienne. Krawężniki drogowe, uliczne i mostowe"

- ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.