Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1965.71.412

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 grudnia 1965 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
165/B-14752Rury i kształtki azbestowo-cementowe kanalizacyjne30 września 1965 r.1 lipca 1966 r.
265/H-92120Stal walcowana. Blachy grube i uniwersalne30 września 1965 r.1 lipca 1966 r.
365/H-92922Aluminium. Folia laminowana10 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
465/H-93836Nikiel i stopy niklu. Drut8 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
565/M-51201Sprzęt pożarniczy. Tłumica1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
665/M-64390Szczypce płaskie krótkie1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
765/M-64391Szczypce płaskie wydłużone1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
865/M-64410Szczypce okrągłe krótkie1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
965/M-64411Szczypce okrągłe wydłużone1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
1065/M-64412Szczypce okrągłe wygięte. Kształt I1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
1165/M-64413Szczypce okrągłe wygięte. Kształt II1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
1265/M-64505Szczypce elektrotechniczne do ściągania izolacji1 października 1965 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1365/A-79531Wódki czyste17 listopada 1965 r.1 stycznia 1966 r.
1465/A-88051Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki. Wymagania wspólne17 listopada 1965 r.1 kwietnia 1966 r.
1565/O-91430Dłonice skórzane dla hutników19 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
1665/P-83012Taśmy tkane. Taśmy tapicerskie19 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
1765/M-44090Pompy pożarnicze. Wymagania i badania techniczne26 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie produkcji nowych i wyposażenia starych kaszt zecerskich:
1865/P-55726Kaszta zecerska duża. Polski rozkład tekstowy30 września 1965 r.1 stycznia 1967 r.
w zakresie terminologii:
1965/B-91000Stolarka budowlana. Podział i określenia3 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie terminologii i projektowania:
2065/B-01022Schody stałe. Określenia i podział30 września 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie używania nazw i określeń:
2165/J-01102Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Urządzenia pomiarowe dla celów ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Nazwy i określenia3 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie metod badań:
2265/C-04265Guma. Oznaczanie metodą rozwarstwiania na zrywarce wytrzymałości połączeń gumy z gumą, gumy z tkaniną i tkaniny z tkaniną6 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
2365/P-04604Surowce włókiennicze. Rozpoznawanie włókien19 listopada 1965 r.1 lipca 1966 r.
2465/P-50131Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie przedarcia30 września 1965 r.1 lipca 1966 r.
2565/S-13085Odporność chemiczna szkła. Oznaczanie odporności szkła na działanie wody13 października 1965 r.1 lipca 1966 r.
w zakresie badań rozjemczych:
2665/H-04725Analiza chemiczna stopów wstępnych miedzi30 września 1965 r.1 lipca 1966 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 marca 1966 r., z wyjątkiem zmian w PN-63/P-22020, które obowiązują z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
164/A-74021 Przetwory zbożowe. Mąka pszenna

makaronowa

14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198 i Nr 77, poz. 368)15 listopada 1965 r.
260/C-89063 Polichlorek winylu. Badanie

wytrzymałości cieplnej metodą

czerwieni Kongo

19 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)24 listopada 1965 r.
356/C-96044 Przetwory naftowe. Plastyfikatory

naftowe B i P

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)13 listopada 1965 r.
463/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu zmiennego.

Wymagania i badania techniczne

24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)8 listopada 1965 r.
557/H-94500 Pręty stalowe kute. Wymiary10 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)3 listopada 1965 r.
655/H-04021 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i

stali. Oznaczanie kobaltu

27 lipca 1955 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 205)10 listopada 1965 r.
764/J-01002*) Elektroniczne urządzenia jądrowe.

Detektory promieniowania

jonizującego. Nazwy i określenia

22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)6 listopada 1965 r.
864/J-01101 – Laboratoryjne urządzenia do

pomiarów promieniowania jądrowego.

Nazwy i określenia

14 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)26 października 1965 r.
960/M-01124 Rysunek techniczny maszynowy. Widoki

i przekroje

20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90 i Nr 67, poz. 292)15 października 1965 r.
1064/M-18006 Węgliki spiekane. Płytki

wieloostrzowe do narzędzi

3 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)18 listopada 1965 r.
1162/M-84551*) Dźwignice. Haki jednorożne12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)18 października 1965 r.
1262/M-84552 – Haki dwurożne12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)18 października 1965 r.
1361/M-84561 – Haki ładunkowe. Warunki techniczne5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)18 października 1965 r.
1463/P-22020 Skóry surowe zwierząt futerkowych.

Skóry norek

21 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 394)23 października 1965 r.
2.
Datę, od której ma obowiązywać norma PN-64/M-04601 "Warunki bezpieczeństwa w urządzeniach chłodniczych. Wymagania techniczne", określoną w § 1 lp. 107 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 37), zmienia się na datę 1 lipca 1966 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-55/H-92120 "Stal węglowa walcowana. Blachy grube i uniwersalne. Warunki techniczne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 216).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-60/H-93836 "Stopy niklu. Drut", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 września 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 88, poz. 399 i z 1965 r. Nr 31, poz. 173).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 6, 7, 8 i 9 zastępują następujące normy:
1)
PN-56/M-64390 "Szczypce płaskie krótkie",
2)
PN-56/M-64391 "Szczypce płaskie wydłużone",
3)
PN-56/M-64410 "Szczypce okrągłe krótkie",
4)
PN-56/M-64411 "Szczypce okrągłe wydłużone"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

4.
Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 11 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-64412 "Szczypce okrągłe wygięte. Kształt I",
2)
PN/M-64413 "Szczypce okrągłe wygięte. Kształt II"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-61/A-79531 "Wódki czyste.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-53/Z-08057 "Ochrony naręczne. Dłonica skórzana dla hutników", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-56/P-83012 "Taśmy tkane jutowe tapicerskie niebarwione", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-54/C-04265 "Guma. Oznaczanie metodą rozwarstwiania na dynamometrze wytrzymałości połączeń gumy z gumą, gumy z tkaniną i tkaniny z tkaniną", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-54/P-01604 "Surowce włókiennicze. Rozpoznawanie włókien", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-54/P-04015 "Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie oporu przedarcia", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-58/C-13120 "Odporność chemiczna szkła. Oznaczanie odporności szkła na działanie wody", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje następujące normy:
1)
PN-53/H-04725 "Analiza chemiczna miedzi fosforowej", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118),
2)
PN-53/H-04727 "Analiza chemiczna miedzi manganowej", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 39).
Tracą moc następujące normy:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
PN/M-01056 "Rysunek techniczny maszynowy. Wytyczne numeracji", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163),
b)
PN-61/W-89384 "Okrętowe okucia pokładowe. Uchwyty noskowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193);
2)
z dniem 31 stycznia 1966 r. - PN-53/L-82100 "Lotnicze śruby, nakrętki i wkręty", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.