Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1964.24.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1964 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 23 marca 1964 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
164/B-94053*)Okucia budowlane. Zawiasy dwuskrzydełkowe czopowe wbijane29 stycznia 1964 r.1 października 1964 r.
264/B-94054- Zawiasy dwuskrzydełkowe czopowe

przykręcane

29 stycznia 1964 r.1 października 1964 r.
364/C-89259Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo M+Sw3 lutego 1964 r.1 września 1964 r.
463/E-08102Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego i pokrewnych. Przepisy konstrukcyjne31 grudnia 1963 r.1 lipca 1964 r.
563/E-90250Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
663/E-90251Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce ołowianej31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
763/E-90252Kable sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce ołowianej31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
863/E-90270Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji gumowej. Wymagania ogólne i badania techniczne31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
963/E-90271Kable elektroenergetyczne o izolacji gumowej i powłoce ołowianej31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
1063/E-90272Kable sygnalizacyjne o izolacji gumowej i powłoce ołowianej31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
1163/E-90273Kable sygnalizacyjne o izolacji gumowej i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV31 grudnia 1963 r.1 stycznia 1965 r.
1263/G-79000Butelki do artykułów spożywczych. Wymagania i badania techniczne13 grudnia 1963 r.1 sierpnia 1964 r.
1364/H-74246Rury stalowe konstrukcyjne ze szwem. Rury meblowe5 lutego 1964 r.1 października 1964 r.
1463/H-74586Miedź. Rury31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
1563/H-87101Stopy cynku. Gatunki31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
1663/H-87201Stopy ołowiu. Gatunki17 grudnia 1963 r.1 lipca 1964 r.
1763/H-87203Stopy niskotopliwe31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
1863/H-87204Stopy cyny. Gatunki19 grudnia 1963 r.1 lipca 1964 r.
1963/H-92721Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Blachy i pasy31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2063/H-92810Miedź. Taśmy17 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2163/H-92819Mosiądz ołowiowy. Taśmy i pasy dla przemysłu zegarowego31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2263/H-92826Miedzionikiel manganowy MNM401. Taśmy28 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2363/H-93000Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości. Walcówka, pręty i kształtowniki. Wymagania i badania techniczne31 grudnia 1963 r.1 lipca 1964 r.
2463/H-93460Kształtowniki stalowe gięte na zimno. Wymagania i badania techniczne31 grudnia 1963 r.1 lipca 1964 r.
2563/H-93660Stopy magnezu. Pręty okrągłe wyciskane31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2663/H-93845Miedzionikiel MN45. Drut28 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2763/H-97009Powłoki ochronne metalowe na wyrobach mosiężnych. Elektrolityczne powłoki niklowe i niklowo-chromowe28 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2863/H-97010Powłoki ochronne metalowe na wyrobach metalowych. Elektrolityczne powłoki srebrne jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe28 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
2963/H-97018Powłoki ochronne niemetalowe na wyrobach cynkowych i cynkowanych. Konwersyjne powłoki chromianowe4 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
3063/M-18005*)Węgliki spiekane. Płytki do noży tokarskich31 grudnia 1963 r.1 sierpnia 1964 r.
3163/M-18010- Płytki do wierteł31 grudnia 1963 r.1 sierpnia 1964 r.
3263/M-18015- Końcówki kłów tokarskich31 grudnia 1963 r.1 sierpnia 1964 r.
3363/M-60203Przyrządy i uchwyty. Uchwyty dwuszczękowe kluczykowe do wierteł31 grudnia 1963 r.1 sierpnia 1964 r.
3463/M-84631Dźwignice. Żurawie. Obciążniki do lin. Wymagania ogólne31 grudnia 1963 r.1 grudnia 1964 r.
3564/M-86452*)Łożyska toczne. Kulki29 lutego 1964 r.1 września 1964 r.
3664/M-86453- Wałeczki walcowe29 lutego 1964 r.1 września 1964 r.
3764/M-86456- Igiełki29 lutego 1964 r.1 września 1964 r.
3863/P-63850*)Maszyny włókiennicze. Zęby mieszarki zgrzeblarkowej29 listopada 1963 r.1 października 1964 r.
3963/P-66064- Wały snowarskie13 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
4063/P-66066- Wały osnowowe13 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
4164/P-82489Tkaniny konopne wodoochronne21 lutego 1964 r.1 listopada 1964 r.
4263/P-84519Piżamy szpitalne15 listopada 1963 r.1 sierpnia 1964 r.
4364/P-84523Koszule damskie szpitalne21 lutego 1964 r.1 listopada 1964 r.
4463/P-85020Wyroby powroźnicze kręcone manilowe. Sznury rybackie surowe11 października 1963 r.1 lipca 1964 r.
4563/T-80259Urządzenia elektroniczne. Podstawki lampowe typu Z31 grudnia 1963 r.1 lipca 1964 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
4664/E-06208Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe w urządzeniach wielkiej częstotliwości do celów przemysłowych, medycznych i naukowych. Ogólne wymagania i badania29 lutego 1964 r.1 stycznia 1966 r.
w zakresie używania symboli:
4763/E-01205Lampy elektronowe. Symbole graficzne31 grudnia 1963 r.1 września 1964 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
4864/M-35411Dna elipsoidalne stalowe o średnicy zewnętrznej od 33,5 do 508 mm. Wymiary29 lutego 1964 r.1 października 1964 r.
4964/M-35412Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 4.000 mm. Wymiary29 lutego 1964 r.1 października 1964 r.
w zakresie metod badań:
5064/C-04654Pestycydy. Metoda cylindrowa oznaczania trwałości zawiesin wodnych preparatów zawiesinowych29 lutego 1964 r.1 listopada 1964 r.
5164/C-81508Oznaczanie lepkości kubkiem wypływowym, typ Forda29 lutego 1964 r.1 listopada 1964 r.
5263/G-13105Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie. Badania techniczne16 grudnia 1963 r.1 listopada 1964 r.
5363/H-04504Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych. Cementyt trzeciorzędowy. Pasmowość. Struktura Widmannstättena31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
5463/H-04606Badanie grubości powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach. Metoda całkowitego rozpuszczania31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
5563/H-04631Badania korozji metali. Laboratoryjne badanie żaroodporności stali w powietrzu31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
5663/P-04656*)Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w suple i w pętli29 listopada 1963 r.1 października 1964 r.
5764/P-04856- Wyznaczanie zawartości włókna

trójoctanowego w mieszance

dwuskładnikowej

21 lutego 1964 r.1 października 1964 r.
w zakresie badań odbiorczych:
5863/H-04607Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa pod pokrycia malarskie31 grudnia 1963 r.1 października 1964 r.
5963/M-34130Elektrownie parowe. Instalacje młynowe. Wymagania i badania odbiorcze31 grudnia 1963 r.1 września 1964 r.
w zakresie badań rozjemczych:
6063/H-04016*)Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości chromu17 grudnia 1963 r.1 września 1964 r.
6163/H-04017- Oznaczanie zawartości wolframu19 grudnia 1963 r.1 września 1964 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 czerwca 1964 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
163/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania techniczne29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)15 lutego 1964 r.
257/D-94001Fryzy liściaste krajowe15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)2 marca 1964 r.
361/G-79037Słoje szklane do artykułów spożywczych. Słoje - typ Wecka16 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)10 marca 1964 r.
462/G-79090Balony szklane. Wymagania i badania techniczne12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)6 marca 1964 r.
561/H-04618Badanie grubości powłok metalowych elektrolitycznych. Metoda kroplowa6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)18 lutego 1964 r.
663/H-18013Żelazostopy. Żelazokrzemomangan5 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)18 lutego 1964 r.
763/H-84021Stal dla budownictwa. Gatunki1 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)22 lutego 1964 r.
860/H-92143Stal węglowa walcowana. Blachy dla przemysłu motoryzacyjnego. Warunki techniczne29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)20 lutego 1964 r.
960/K-80021Nawierzchnia kolejowa. Wkręty kolejowe ze łbem prostokątnym15 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)13 lutego 1964 r.
1059/M-60175Przyrządy i uchwyty. Tuleje prowadzące stożkowe do trzpieni frezarskich28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)11 marca 1964 r.
1156/M-64091Młotki kowalskie - podłużniaki28 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 161)21 lutego 1964 r.
1262/M-84551*)Dźwignice. Haki jednorożne12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)3 marca 1964 r.
1362/M-84552- Haki dwurożne12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)3 marca 1964 r.
1457/P-94002Bruliony15 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)7 marca 1964 r.
1563/S-02010Silniki pojazdów samochodowych. Średnice cylindrów po naprawach10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)10 lutego 1964 r.
1662/T-05604Telekomunikacyjne linie kablowe. Telefoniczne sieci miejskie. Ogólne przepisy budowy22 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)2 marca 1964 r.
2.
Datę 1 kwietnia 1964 r., od której mają obowiązywać normy PN-63/A-88000 i PN-63/A-88001, określone w § 1 lp. 67 i 73 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 listopada 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419), zmienia się na datę 1 stycznia 1965 r.
3.
Datę 1 stycznia 1965 r., od której mają obowiązywać normy PN-63/M-46650, PN-63/M-46651, PN-63/M-46652, PN-63/M-46653, PN-63/M-46654, PN-63/M-46655 i PN-63/M-46656, określone w § 1 lp. 65, 66, 67, 68, 69, 70 i 71 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40), zmienia się na datę 1 grudnia 1966 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-59/B-94053 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe wbijane", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-59/H-92819 "Mosiądz ołowiowy. Taśmy i pasy dla przemysłu zegarowego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/B-94054 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe przykręcane", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-54/E-90021 "Elektroenergetyczne kable obołowione z żyłami miedzianymi i aluminiowymi z izolacją papierową", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:
1)
PN-54/E-90029 "*) Kable do kolejowych urządzeń bezpieczeństwa. Kable nastawcze",
2)
PN-54/E-90030 "- Kable blokowe"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98).

6.
Normy wymienione w § 1 lp. 9 i 10 zastępują normę PN-61/E-90020 "Elektroenergetyczne kable obołowione z izolacją gumową", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222), i normę PN-54/E-90031 "Kable do kolejowych urządzeń bezpieczeństwa. Kable do obwodów szynowych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-57/H-74586 "Miedź. Rury", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN/H-87101 "Stopy cynkowe typu ZNAL. Klasyfikacja", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-53/H-87201 "Stopy ołowiu z antymonem (ołów twardy)", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).
10.
Normy wymienione w § 1 lp. 20, 23, 60 i 61 zastępują następujące normy:

1) PN-55/H-92810 "Miedź. Taśmy",

2) PN-54/H-93000 "Stal węglowa walcowana pospolitej i zwykłej jakości. Walcówka, pręty i kształtowniki. Warunki techniczne",

3) PN-55/H-04016 "*) Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie chromu",

4) PN-55/H-04017 "- Oznaczanie zawartości wolframu"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-56/H-97018 "Powłoki ochronne niemetalowe na cynku. Powłoki chromianowe", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-60/M-18005 "Węgliki spiekane. Płytki do noży", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
13.
Normy wymienione w § 1 lp. 31, 32 i 33 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-18010 "*) Węgliki spiekane. Płytki do wierteł",
2)
PN/M-18015 "- Końcówki kłów tokarskich",
3)
PN/M-60203 "Uchwyty dwuszczękowe do wierteł"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-53/T-01201 "Elektronika. Symbole graficzne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-57/C-81508 "Oznaczanie lepkości kubkiem wypływowym, typ Forda", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-54/G-13105 "Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie. Badania techniczne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-56/H-04504 "Badanie mikrostruktury stalowych blach cienkich jakościowych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
1.
Tracą moc następujące normy:
1)
PN-53/D-93001 "Wiklina przemysłowa. Podział, nazwy i określenia", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),
2)
PN-55/F-78000 "*) Meble biurowe drewniane. Stół o trzech szufladach",
3)
PN-56/F-78001 "- Stół o dwóch szufladach",
4)
PN-55/F-78010 "- Biurka o dwóch szafkach z szufladami odkrytymi",
5)
PN-55/F-78011 "- Biurka o jednej szafce z szufladami odkrytymi",
6)
PN-55/F-78020 "- Stolik pod maszynę żaluzjowy",
7)
PN-55/F-78030 "- Szafy żaluzjowe",
8)
PN-55/F-78032 "- Szafa biblioteczna"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),

9)
PN-55/F-78002 "- Stolik pomocniczy", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202).
2.
Z dniem 1 lipca 1964 r. tracą moc następujące normy:
1)
PN-56/Z-78022 "*) Meble szpitalne. Stolik zabiegowy", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),
2)
PN-56/Z-78026 "- Kozetka do badań zamkniętych", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).
______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.