Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1963.74.370

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 1963 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 12 września 1963 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
1.63/B-27616Papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych.1 lipca 1963 r.1 lipca 1964 r.
2.63/B-30178Kit krzemianowy kwasoodporny na szkle wodnym z wypełniaczem mineralnym.1 lipca 1963 r.1 maja 1964 r.
3.63/B-30179Kit chemoodporny na żywicach fenolo-formaldehydowych z wypełniaczem mineralnym.1 lipca 1963 r.1 maja 1964 r.
4.63/B-30320Kamień wapienny dla przemysłu cukrowniczego.5 lipca 1963 r.1 marca 1964 r.
5.63/B-94010Okucia budowlane. Zakrętki dźwigniowe wierzchnie.4 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
6.63/C-60013Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wanny.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
7.63/C-82000Wyroby z węgli uszlachetnionych. Wykładziny węglowe wielkopiecowe.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
8.63/C-88006Dwusiarczek węgla techniczny.5 lipca 1963 r.1 marca 1964 r.
9.63/C-88032Eter tenylowy techniczny.5 lipca 1963 r.1 marca 1964 r.
10.63/C-89257Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo FA÷M.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
11.63/C-94147Węże gumowe do pary.29 czerwca 1963 r.1 lipca 1964 r.
12.63/C-96151Przetwory naftowe. Smar LMP.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
13.63/D-22121Płytki pilśniowe porowate perforowane i nacinane.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
14.63/E-11007Materiały elektroizolacyjne. Rury z mikanitu do kształtowania lub mikafoli.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
15.63/E-29051Materiały elektroizolacyjno-konstrukcyjne. Płyty tkaninowe utwardzone żywicą fenolową.28 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
16.63/F-78240*) Okucia meblowe. Zawiasy splatane taśmowe.4 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
17.63/F-78270- Zameczki wierzchnie i wpuszczane, blaszki zaczepowe i klucze. Wymagania i badania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
18.63/F-78271- Zameczki wpuszczane.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
19.63/F-78272- Zameczki wierzchnie.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
20.63/F-78273- Blaszki zaczepowe.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
21.63/F-78274- Klucze do zameczków meblowych.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
22.63/G-13101Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
23.63/G-57113Wiercenia udarowe. Rozszerzacze i szczęki do nich.28 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
24.63/H-18011*) Żelazostopy. Żelazokrzem z pieców elektrycznych.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
25.63/H-18012- Żelazochrom.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
26.63/H-18013- Żelazokrzemomangan.5 lipca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
27.63/H-18014- Żelazomangan niskowęglowy.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
28.63/H-18015- Żelazowolfram.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
29.63/H-18016- Żelazowapniokrzem.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
30.63/H-18018- Żelazotytan.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
31.63/H-55001Podpórki do rdzeni odlewniczych. Wymagania i badania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
32.63/H-74170Żeliwne rury ciśnieniowe. Klucze do dławików.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
33.63/H-82161Magnez hutniczy.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
34.63/H-83152Staliwo węglowe. Gatunki.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
35.63/H-87900Badania odlewniczych stopów miedzi na rozciąganie. Próbki odlewów w formach piaskowych.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
36.63/H-92140Blacha stalowa jednostronnie platerowana stalą odporną na korozję.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
37.63/H-92825Miedzionikiel MN45. Taśmy.5 lipca 1963 r.1 lipca 1964 r.
38.63/H-92909Anody srebrne.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
39.63/H-93846Miedzionikiel manganowy MNM401. Drut.1 lipca 1963 r.1 lipca 1964 r.
40.63/K-91043*) Tabor kolejowy. Wagony normalnotorowe. Koła bose kuto-walcowane i kute.29 czerwca 1963 r.1 lipca 1964 r.
41.63/K-91048- - Osie obrobione zestawów kołowych do łożysk tocznych.29 czerwca 1963 r.1 lipca 1964 r.
42.63/K-91049- - Zestawy kołowe do łożysk tocznych.29 czerwca 1963 r.1 lipca 1964 r.
43.63/M-53141Warsztatowe środki miernicze. Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,1 mm.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
44.63/M-61530*) Wyposażenie tokarek rewolwerowych. Imaki z chwytem walcowym proste dwustronne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
45.63/M-61532- Imaki z chwytem walcowym stałe skośne jednostronne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
46.63M-61533- Imaki z chwytem walcowym nastawne skośne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
47.63/M-61536- Oprawki imakowe skośne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
48.63/M-61693- Oprawki wahliwe do odcięć.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
49.63/M-62001- Imaki z chwytem walcowym stałe proste jednonożowe.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
50.63/M-66105*) Tłoczniki. Czopy sprzęgłowe do wkręcania.28 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
51.63/M-66107- Zabieraki do czopów sprzęgłowych.28 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
52.63/M-66215- Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 0,7 do 10 mm.28 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
53.63/M-78205Palety ładunkowe metalowe. Wymagania i badania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1965 r.
54.63/M-82121Śruby ze łbem czworokątnym.28 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
55.63/M-82411Śruby pazurkowe ze łbem grzybkowym.28 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
56.63/M-82511Śruby klamerkowe ze łbem wypukłym.28 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
57.63/M-85111Pierścienie osadcze sprężynujące.28 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
58.63/O-79380Łubianki.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
59.63/P-63511Maszyny włókiennicze. Wrzeciona do niedoprzędzarek.21 czerwca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
60.63/R-57900Wały przegubowo-teleskopowe z osłonami. Wymiary główne i przyłączeniowe.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
61.63/Z-06050Meble i sprzęt szpitalny. Wymagania i badania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
62.63/Z-53091Szkła okularowe sferyczne bezbarwne. Wymagania i badania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
63.63/Z-53092Szkła okularowe dwuogniskowe monolityczne sferyczne bezbarwne. Wymagania i badania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
64.63/A-82057*) Konserwy mięsne. Gulasz wieprzowy i gulasz wołowy.12 lipca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
65.63/A-82065- Pasztet popularny. Pasztet luksusowy.12 lipca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
66.63/M-45360Dźwigi elektryczne osobowe. Szyby i kabiny.6 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
67.63/M-45361Dźwigi elektryczne szpitalne. Szyby i kabiny.6 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
68.63/M-45362Dźwigi elektryczne towarowe małe. Szyby i kabiny.6 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
69.63/M-45363Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe. Szyby i kabiny.6 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
70.63/M-73081*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Średnice nominalne przelotów.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1965 r.
71.63/M-73082- Gwinty stosowane w złączach urządzeń hydraulicznych. Wybór.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1965 r.
72.63/M-91001Obręcze kół jezdnych pojazdów jezdniowych. Zarysy. Podział.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1965 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
73.63/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
74.63/B-06250Beton zwykły.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
75.63/B-02361Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
w zakresie wykonawstwa robót:
76.63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
w zakresie projektowania, wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
77.63/B-06593Elektroenergetyczne linie kablowe. Linie zestawu bloków. Wytyczne projektowania, wykonania i odbiór techniczny.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
78.63/S-10040Drogi samochodowe. Mosty żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
79.63/B-01306Wapno nie gaszone przemysłowe. Klasyfikacja.1 lipca 1963 r.1 lipca 1964 r.
80.63/M-51300Sprzęt pożarniczy. Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenia.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
81.63/D-54000Maszyny, urządzeniaprzyrządy i narzędzia do obróbki i przerobu drewna. Zasadniczy podział i symbole działów.29 czerwca 1963 r.
w zakresie używania pojęć:
82.63/P-81003Przędza bawełniana. Błędy.5 lipca 1963 r.1 marca 1964 r.
w zakresie podziału i używania pojęć:
83.63/G-01100Obudowa górnicza. Podział, nazwy i określenia.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie opracowywania norm:
84.63/N-02001Wytyczne ogólne opracowywania norm.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
85.63/N-02002Wytyczne opracowywania norm. Forma graficzna.29 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie metod badań:
86.63/A-74701*) Przetwory ziemniaczane. Metody badań produktów hydrolizy skrobi (krochmalu).12 lipca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
87.63/A-74702- Metody badań suszów ziemniaczanych.12 lipca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
88.63/A-86739Ryby i przetwory rybne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej.28 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
89.63/A-88027Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie zawartości suchej masy.12 lipca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
90.63/C-04146Przetwory naftowe. Pomiar lepkości strukturalnej smarów stałych.5 lipca 1963 r.1 marca 1964 r.
91.63/D-56204*) Obrabiarki do drewna. Strugarka trzystronna. Sprawdzanie dokładności.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
92.63/D-56212- Strugarka czterostronna. Sprawdzanie dokładności.29 czerwca 1963 r.1 czerwca 1964 r.
93.63/G-04020Sól. Metody badań.29 czerwca 1963 r.1 marca 1964 r.
94.63/H-04932*) Badanie proszków metali. Oznaczanie straty wodorowej.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
95.63/H-04935- Oznaczanie sypkości.29 czerwca 1963 r.1 kwietnia 1964 r.
96.63/P-04615*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie współczynnika tarcia.21 czerwca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
97.63/P-04737- - Wyznaczanie odporności na mięcie.21 czerwca 1963 r.1 grudnia 1963 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 listopada 1963 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
1.57/A-13300Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Warunki techniczne.18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)14 sierpnia 1963 r.
2.59/D-54217Piły do drewna jednochwytowe. Grzbietnice boczne z rękojeścią do przekładania.28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 63, poz. 302)8 kwietnia 1963 r.
3.57/D-94006Tarcica wagonowa iglasta.31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)14 sierpnia 1963 r.
4.61/D-94012Tarcica okrętowa iglasta.30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 32, poz. 153)14 sierpnia 1963 r.
5.59/D-94016Iglaste półfabrykaty tarte do wyrobu drewnianych części maszyn rolniczych.1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)14 sierpnia 1963 r.
6.58/D-95008Drewno tartaczne liściaste.24 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)30 sierpnia 1963 r.
7.60/D-95011Drewno okleinowe liściaste.8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235)30 sierpnia 1963 r.
8.57/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.18 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)14 sierpnia 1963 r.
9.59/H-74252Rury stalowe kotłowe bez szwu.29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)29 sierpnia 1963 r.
10.59/H-92822Nikiel. Taśmy na anody do lamp elektronowych.13 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)9 sierpnia 1963 r.
11.53/H-92914Anody niklowe.15 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 118)9 sierpnia 1963 r.
12.59/M-82051Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia. Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe.9 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)29 sierpnia 1963 r.
13.62/R-65026Materiał siewny. Nasiona roślin korzeniowych i kapusty pastewnej.30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)8 sierpnia 1963 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/F-78240 "Okucia meblowe. Zawiasy taśmowe." zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących okuć meblowych, przyborów kreślarskich i pomocy biurowych (Dz. U. Nr 19, poz. 121).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1)
PN-53/G-13101 "*) Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie. Klasyfikacja.",
2)
PN-53/G-13110 "- Piaski szklarskie klasy Sp (specjalnej).",
3)
PN-53/G-13111 "- Piaski szklarskie klasy 1.",
4)
PN-53/G-13112 "- Piaski szklarskie klasy 2.",
5)
PN-53/G-13113 "- Piaski szklarskie klasy 3.",
6)
PN-53/G-13114 "- Piaski szklarskie klasy 4.",
7)
PN-53/G-13115 "- Piaski szklarskie klasy 5.",
8)
PN-53/G-13116 "- Piaski szklarskie klasy 6.",
9)
PN-53/G-13117 "- Piaski szklarskie klasy 7.",
10)
PN-53/G-13118 "- Piaski szklarskie klasy 8."

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-59/H-18011 "Żelazostopy. Żelazokrzem elektropiecowy.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1959 r. (Monitor Polski z roku 1960 Nr 5, poz. 27).
4.
Normy wymienione w § 1 lp. 25, 28 i 30 zastępują następujące normy:
1)
PN-59/H-18012 "*) Żelazostopy. Żelazochrom.",
2)
PN-59/H-18015 "- Żelazowolfram.",
3)
PN-59/H-18018 "- Żelazotytan."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

5.
Normy wymienione w § 1 lp. 26, 27 i 29 zastępują następujące normy:
1)
PN/H-18013 "*) Żelazostopy. Żelazokrzemomangan.",
2)
PN/H-18014 "- Żelazomangan niskowęglowy.",
3)
PN/H-18016 "- Żelazowapniokrzem."

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).

6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-55/H-82161 "Magnez hutniczy.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-54/H-83151 "Odlewy ze staliwa węglowego. Klasyfikacja i warunki techniczne." w zakresie klasyfikacji, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-57/H-92140 "Blachy stalowe platerowane stalą kwasoodporną.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-59/K-91043 "Tabor kolejowy. Koła bose kuto-walcowane i kute.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).
10.
Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 42 zastępują następujące normy:
1)
PN-60/K-91048 "*) Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Osie zestawów kołowych do łożysk tocznych. Wymiary.",
2)
PN-60/K-91049 "- - Zestawy kołowe do łożysk tocznych. Wymiary."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

11.
Normy wymienione w § 1 lp. 43 i 61 zastępują następujące normy:
1)
PN-58/M-53141 "Warsztatowe środki miernicze. Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,1 mm.",
2)
PN-58/Z-06050 "Meble i sprzęt szpitalny. Warunki techniczne."

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

12.
Normy wymienione w § 1 lp. 50, 51, 74, 76 i 91 zastępują następujące normy:
1)
PN-55/M-66105 "*) Tłoczniki. Czopy sprzęgłowe do wkręcania.",
2)
PN-55/M-66110 "- Zabieraki do czopów sprzęgłowych.",
3)
PN-55/B-06251 "Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania.",
4)
PN-55/B-06250 "Beton zwykły.",
5)
PN-55/D-56204 "Obrabiarki do drewna. Sprawdzenie dokładności. Strugarka trzystronna."

- zatwierdzone - pierwsze trzy jako zalecane, a dwie pozostałe jako obowiązujące - rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-56/M-66145 "Tłoczniki. Stemple okrągłe o średnicy cięcia do 10 mm.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
14.
Normy wymienione w § 1 lp. 54 i 55 zastępują następujące normy:
1)
PN-M-82121 i 82122 "Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem krótkim.",
2)
PN/M-82123 i 82124 "Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem na całej długości.",
3)
PN/M-82411 "Śruby pazurkowe ze łbami grzybkowymi."

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

15.
Normy wymienione w § 1 lp. 56, 66, 67, 68 i 69 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-82511 "Śruby klamrowe ze łbami wypukłymi.",
2)
PN/M-82512 "Śruby klamrowa ze łbami płaskimi.",
3)
PN/M-45360 "Dźwigi elektryczne osobowe. Główne wymiary szybów i kabin.",
4)
PN/M-45361 "Dźwigi elektryczne szpitalne. Główne wymiary szybów i kabin.",
5)
PN/M-45362 "Dźwigi elektryczne towarowe małe. Główne wymiary szybów i kabin.",
6)
PN/M-45363 "Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe i towarowe. Główne wymiary szybów i kabin."

- ustanowione - pierwsze dwie jako obowiązujące, a pozostałe cztery jako zalecane - przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada i 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-58/M-85111 "Pierścienie osadcze sprężynujące.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN/D-79150 "Łubianki z pałąkiem bez wieka. Łubianki do jagód.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN/B-02361 "Pochylenie płaszczyzn połaci dachowych.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę: PN-56/B-06593 "Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne. Linie zestawu bloków. Wytyczne wykonania i odbiór techniczny.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 84 zastępuje normę PN-59/N-02001 "Wytyczne ogólne opracowywania i układu norm.", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-53/S-48050 "Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenia.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę PN-54/P-81003 "Przędza bawełniana surowa pojedyncza. Błędy." zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN-53/A-86739 "Przetwory rybne. Oznaczanie soli kuchennej.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).
24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę PN-54/G-04020 "Sól. Metody badania.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157).
25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-54/P-04737 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie odporności na mięcie.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275).
1.
Z dniem 31 października 1963 r. tracą moc następujące normy:
1)
PN-54/Z-55103 "*) Narzędzia lekarskie. Igły do odmy.",
2)
PN-54/Z-55104 "- Igły do nakłuć lędźwiowych."

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120);

3)
PN-55/Z-55111 "- Igła do nakłuwania mostka." - ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280);
4)
PN-56/Z-35113 "- Igły do nakłuwania komór mózgowych.",
5)
PN-56/Z-78035 "Meble szpitalne. Wózek-nosze."

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

6)
PN-54/Z-55165 "*) Narzędzia weterynaryjne. Igła do pobierania krwi.",
7)
PN-54/Z-55180 "- Igły do nakłuć krzyżowych.",
8)
PN-54/Z-66011 "Przybory apteczne. Łopatki dwustronne metalowe."

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 28, poz. 167);

9)
PN-58/Z-78039 "*) Meble szpitalne. Wózek do przewożenia potraw", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);
10)
PN-55/Z-78138 "- Wózek do przewożenia chorych.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 35, poz. 221);
11)
PN-53/B-30004 "Cement budowlany 250.", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).
2.
Z dniem 1 stycznia 1964 r. traci moc norma PN-55/M-66101 "Tłoczniki. Czopy do roznitowania.", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.