Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1971.38.249

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1971 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 lipca 1971 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł i zakres obowiązywania Data
normyustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie obrotu:
170/9164-03Nasiona roślin motylkowatych i oleistych na paszę7 kwietnia 1970 r.1 sierpnia 1971 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
271/3062-03Latarki elektryczne ręczne ogólnego zastosowania. Wymagania i badania26 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
371/4946-18Wózki dziecięce. Otuliny rączek19 maja 1971 r.1 lipca 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
471/0522-02Podłoża torfowe (substraty torfowe)17 maja 1971 r.1 stycznia 1973 r.
571/0522-03Mieszanki nawozowe torfowo-mineralne17 maja 1971 r.1 stycznia 1973 r.
671/6151-02Świece stołowe20 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie klasyfikacji:
771/3062-02Latarki elektryczne ręczne ogólnego zastosowania. Klasyfikacja26 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie produkcji i eksploatacji:
871/3411-09Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej. Generator impulsów o stałej amplitudzie. Wymagania podstawowe4 czerwca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych:
w zakresie produkcji i obrotu:
969/6354-07Wykończeniowe wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. Listwa przyszybowa22 października 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych "Elektromontaż":
w zakresie produkcji:
1071/0321-17*) Elektroenergetyczne linie

kablowe. Korki wlewowe do

głowic kablowych

31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
1171/0321-05 - Głowice butelkowe żeliwne

na napięcie znamionowe do

1 kV

31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1271/0321-07 - Mufy przelotowe zwykłe do

kabli na napięcie

znamionowe do 30 kV

31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1371/0321-08 - Mufy odgałęźne zwykłe do

kabli na napięcie

znamionowe do 1 kV

31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1471/0321-18 - Wkładki ołowiane do muf

przelotowych do kabli

jednopowłokowych

31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1571/0321-19 - Wkładki ołowiane do muf

przelotowych do kabli

trójpowłokowych

31 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
w zakresie metod badań:
1671/7011-11Ceramika. Metody badań. Oznaczanie skurczliwości liniowej17 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
1771/7013-01Kalkomania przemysłowa. Kalka na zimno. Wymagania i badania26 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego:
w zakresie produkcji:
1871/7142-01Luzy w połączeniach ruchowych. Sprawdziany szczelinowe do mebli15 kwietnia 1971 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego: i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
1971/7161-47Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do drobiu mrożonego w obrocie krajowym18 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa:
w zakresie produkcji:
2071/1641-05Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Piły łańcuchowe żłobikowe18 czerwca 1971 r.1 sierpnia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie projektowania, budowy i odbioru:
2171/8984-18Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania10 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie projektowania, budowy, rozbudowy i eksploatacji:
2271/8984-19Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Ogólne wymagania10 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji:
2371/3231-15Elementy termitowe10 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Instytutu Łączności:
w zakresie produkcji i eksploatacji:
2471/9373-02Sprzęt pocztowy. Stoły sortownicze dla doręczycieli11 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
2570/2372-12Urządzenia odpylające. Króćce przejściowe9 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
2671/0882-04Miseczki z pasów stalowych platerowanych mosiądzem M9026 kwietnia 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2771/0885-07Żelazokrzem. Proszek rozpylany26 kwietnia 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
2871/0635-03Żelazostopy. Żelazochrom odwęglony. Żelazochrom odwęglony i azotowany17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie badań rozjemczych:
2971/0602-19Analiza chemiczna stali. Oznaczanie zawartości cyny17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
3071/0602-20Analiza chemiczna żużla rafinacyjnego17 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie konstrukcji:
3171/3611-20Powietrzne układy hamulcowe w pojazdach samochodowych i przyczepach. Zawór przepływowy. Rodzaje i główne wymiary10 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie używania symboli:
3271/3680-03Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych10 marca 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
3371/1317-01Kotły grzewcze żeliwne. Ogólne wymagania i badania techniczne17 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
3471/1902-21Korki skrzynek olejowych14 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
3571/1955-03Kopaczki konne rozrzutnikowe do zbioru ziemniaków. Lemiesz13 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
3671/3652-01Rowery. Koła łańcuchowe wolnobiegowe jednorzędowe24 marca 1971 r.1 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
3771/6355-08Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Tkaniny ekspandowane8 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
3871/6359-03Obrusy z uplastycznionego polichlorku winylu8 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil":
w zakresie produkcji:
3971/6616-12Uszczelnienia pierścieniowe gumowe do złącz rurociągów azbestowo-cementowych do wody25 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie produkcji:
4071/6044-12Barwniki do drewna rozpuszczalne w wodzie4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
4171/6044-11Błękit atramentowy BA4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
w zakresie metod badań:
4271/6041-07Barwniki syntenowe. Metody badań4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
4371/6041-24Pigmenty elanilowe. Metody badań4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
4471/6041-25Barwniki helasolowe. Metody badań4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
4571/6041-26Barwniki bezpośrednie. Oznaczanie stopnia wywabu Hydrosulfitem FA4 czerwca 1971 r.1 kwietnia 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
4671/6026-47Produkty organiczne. Oksym cykloheksanonu31 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego "Północ":
w zakresie produkcji i obrotu:
4771/7543-09Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Sukienkowe. Wspólne wymagania użytkowe27 maja 1971 r.1 października 1971 r. do dnia 30 września 1973 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
4871/7542-10Czesanka z włókien syntetycznych. Czesanka anilanowa15 maja 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
4971/7542-11Czesanka mieszankowa z włókien sztucznych i włókien syntetycznych. Czesanka mieszankowa anilany z argoną15 maja 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie badań odbiorczych:
5069/7512-08Surowce włókiennicze. Bawełna. Badania odbiorcze27 lutego 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
5171/7521-02Przędza jutowa surowa11 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
5271/7574-01*) Taśmy tkane. Taśmy specjalne

suwakowe

2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5371/7574-02 - Taśmy specjalne lamówkowe

bawełniane

2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5471/7577-01 - Taśmy specjalne lamówkowe

stylonowe

2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5571/7578-02*) Taśmy plecione. Taśma

specjalna stylonowa nośna

2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5671/7578-03 - Taśma specjalna stylonowa

zabezpieczająca

2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5771/7575-02Taśma pleciona specjalna bawełniana zabezpieczająca2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
5871/7553-03Tkaniny jedwabne płaszczowe. Wspólne badania użytkowe3 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia do dnia 30 czerwca 1973 r.
5971/7553-04Tkaniny jedwabne podszewkowe. Wspólne badania użytkowe3 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia do dnia 30 czerwca 1973 r.
6071/7553-05Tkaniny jedwabne kołdrowe. Wspólne badania użytkowe3 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia do dnia 30 czerwca 1973 r.
6171/7553-06Tkaniny jedwabne sukienkowe i bluzkowe. Wspólne badania użytkowe3 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia do dnia 30 czerwca 1973 r.
6271/7553-07Wyroby włókiennicze futerkowe tkane. Wspólne wymagania użytkowe3 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia do dnia 30 czerwca 1973 r.
6371/7553-08Tkaniny jedwabne szlafrokowe. Wspólne wymagania użytkowe3 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia do dnia 30 czerwca 1973 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
w zakresie produkcji:
6470/8163-03*) Mrożonki. Produkty mięsne i

podrobowe surowe. Proces

produkcyjny

22 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6570/8166-05 - Potrawy gotowe

wieloporcjowe. Proces

produkcyjny

31 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
6671/8163-01 - Produkty mięsne i podrobowe

surowe

2 lutego 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6770/8165-15Fasola szparagowa zamrożona27 listopada 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6870/8165-21Mrożone owoce i warzywa. Podstawowe określenia i podział31 grudnia 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6971/8166-04Mrożonki. Potrawy wieloporcjowe31 marca 1971 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie pakowania:
7069/8165-13Mrożone owoce i warzywa. Pakowanie i znakowanie28 kwietnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
7171/3743-57Rybackie narzędzia połowowe. Wyznaczanie cykli kroju19 maja 1971 r.1 lipca 1973 r.
w zakresie produkcji:
7271/3743-18Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Ogniwa worka19 maja 1971 r.1 stycznia 1972 r.
1.
W następujących normach branżowych (BN) wprowadzone zostały zmiany, obowiązujące od dnia 1 września 1971 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Ministra Rolnictwa:
166/9131-10Ziarno zbóż. Proso9 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275)18 maja 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
270/6868-03Szkło sygnalizacyjne. Soczewki Presnella17 sierpnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 13, poz. 102)25 lutego 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
365/7442-08Materiały zecerskie. Linie mosiężne do składania ręcznego4 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386)15 maja 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
466/0127-02Przymiary liniowe proste nieskładane (linijki)11 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)29 kwietnia 1971 r.
566/0127-04Przymiary trójkątne stałe (ekierki)17 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336)29 kwietnia 1971 r.
669/7372-02Zeszyty papierów kolorowanych15 października 1969 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 425)22 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
768/7140-04Sklejkowe kształtki siedzeniowe i oparciowe14 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 152)29 kwietnia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
864/7321-01Karton trójwarstwowy na karty do gry10 maja 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207)20 maja 1971 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
964/0882-05Bimetal. Pasy mosiężne platerowane srebrem2 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185)26 kwietnia 1971 r.
1071/6019-08Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe18 stycznia 1971 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 179)26 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
1170/0641-05Kęsiska, kęsy, pręty kwadratowe i okrągłe do wyrobu rur bez szwu22 października 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 27, poz. 179)25 maja 1971 r.
1270/0671-01Pomiar natężenia koercyjnego i indukcji magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich w otwartym obwodzie magnetycznym na próbkach prostych25 listopada 1970 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 130)25 maja 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
1365/8127-01Produkty owocowe. Nektary27 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271)22 maja 1971 r.
2.
Norma BN-70/6051-06 "Pestycydy. Kwintocen. Metody badań produktów technicznych i form użytkowych", ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika" dnia 10 lipca 1970 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 354), zastąpiła w części dotyczącej metod badań normę BN-66/6055-01 "Pestycydy. Pięciochloronitrobenzen techniczny", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 15 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116). Norma BN-67/6051-01 wymieniona w § 3 ust. 5 obwieszczenia z dnia 11 grudnia 1970 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 354) obowiązuje w zakresie metod badań.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę BN-62/4026-01 "Nasiona bobiku, łubinu pastewnego, peluszki i wyki na paszę dla zwierząt", ustanowioną przez Ministra Rolnictwa dnia 13 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę BN-67/3062-03 "Latarki elektryczne ręczne ogólnego zastosowania. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 1 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę BN-65/3062-02 "Latarki elektryczne ręczne ogólnego zastosowania. Klasyfikacja", ustanowioną przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 3 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę BN-65/7011-11 "Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Oznaczanie liniowej skurczliwości wysychania, wypalania i skurczliwości całkowitej", ustanowioną przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 23 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę BN-64/3220-02 "Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Liniowe urządzenia kablowe. Przepisy budowy", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 20 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę BN-64/9373-02 "Sprzęt pocztowy. Stoły sortownicze dla doręczycieli", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę BN-64/0882-04 "Miseczki z pasów stalowych platerowanych mosiądzem M90", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 2 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę BN-65/3617-02 "Hamulce powietrzne nadciśnieniowe pojazdów samochodowych. Zawór przepływowy. Główne wymiary", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 28 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 88).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę BN-68/3680-03 "Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Symbole graficzne schematów elektrycznych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 10 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę BN-64/1902-21 "Korki skrzynek olejowych", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę BN-63/1955-03 "Maszyny rolnicze. Kopaczki rozrzutnikowe. Lemiesze", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 10 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje następujące normy:
1)
BN-63/3652-01 "*) Rowery. Koła łańcuchowe wolnobiegowe. Warunki techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 3 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 41, poz. 52),
2)
BN-67/3652-12 "- Koła łańcuchowe wolnobiegowe jednorzędowe. Główne wymiary", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 12 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę BN-65/6041-07 "Barwniki zawiesinowe. Metody badań", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 13 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę BN-68/7521-02 "Przędza jutowa surowa", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 29 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 88).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę BN-63/7574-01 "Taśmy tkane. Taśmy do zamków błyskawicznych", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 31 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 285).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę BN-65/7574-02 "Taśmy tkane. Taśmy lamówkowe specjalne bawełniane", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych dnia 15 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
17.
Normy wymienione w § 1 lp. 54, 55, 56 i 57 zastępują następujące normy:
1)
BN-63/7577-01 "Taśmy tkane. Taśmy stylonowe lamówkowe specjalne",
2)
BN-63/7578-02 "*) Taśmy plecione. Taśmy stylonowe specjalne nośne",
3)
BN-63/7578-03 "- Taśmy stylonowe zabezpieczające specjalne",
4)
BN-63/7575-02 "- Taśmy specjalne bawełniane zabezpieczające"

- ustanowione przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 3 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę BN-65/8161-01 "Mrożonki. Produkty mięsne surowe. Proces produkcyjny", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 18 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę BN-65/8163-01 "Mrożonki. Produkty mięsne surowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 10 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 36, poz. 175).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę BN-65/8165-15 "Fasola szparagowa zamrożona", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 2 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 88).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje normę BN-69/8166-04 "Mrożonki. Potrawy gotowe, wieloporcjowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę BN-64/8165-13 "Mrożone owoce i warzywa. Pakowanie i znakowanie", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 11 maja 1964 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 36, poz. 175).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę BN-63/3743-18 "Uzbrojenia rybackich urządzeń połowowych. Ogniwa worka", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 2 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy branżowe (BN):
1)
BN-65/0802-03 "*) Surowce metali nieżelaznych. Galena flotacyjna. Ręczne pobieranie próbek z wagonów",
2)
BN-65/0802-04 "- Blenda flotacyjna. Ręczne pobieranie próbek z wagonów"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 29 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169),

3)
BN-66/0802-05 "- Przygotowywanie próbek laboratoryjnych i analitycznych", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 21 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224),
4)
BN-62/0811-02 "- Molibdenit prażony", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 19 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 92).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.