Monitor Polski

M.P.1970.44.354

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 11 grudnia 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie konstrukcji i eksploatacji:
170/9362-12Przyrządy lotnicze pokładowe. Barwne znakowanie zakresów na podziałkach tarcz okrągłych24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
270/9317-82*) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt.

Uchwyty ramion odciągowych

specjalnych, krótkie

24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
370/9317-83 - - Uchwyty ramion odciągowych

specjalnych, średnie

24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
470/9317-84 - - Uchwyty ramion odciągowych

specjalnych, długie

24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
570/9317-85 - - Ramiona odciągowe specjalne24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
670/9317-86 - - Wspornik ramion odciągowych24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
770/9317-87 - - Odgromnik rożkowy24 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
870/8510-04Zamki do galanterii kaletniczej. Zamki łukowe. Ogólne wymagania i badania7 listopada 1970 r.1 października 1971 r.
w zakresie klasyfikacji:
970/8460-10Wiklina plecionkarska. Podział według wymiaru23 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii:
w zakresie produkcji:
1070/1794-01Wiertnictwo. Sprzęt ratunkowy. Gwintowniki do rur okładzinowych i rdzeniowych26 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i obrotu:
1170/6752-12Wyroby z tworzywa korkowego. Korki suberytowe23 października 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
1270/6331-38*) Opakowania jednostkowe szklane.

Butelki do prób mleka

17 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/6833-18 - Słoiki do jogurtu17 sierpnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji:
1470/7045-16*) Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Odwadniacze i wpusty podłogowe

2 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
1570/7045-17 - Inżektory (smoczki)2 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa:
w zakresie projektowania i produkcji:
1670/2086-01Zbiorniki i urządzenia transportu pneumatycznego do przewozu luzem materiałów rozdrobnionych. Wymagania i badania odbiorcze20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
w zakresie metod badań:
1770/7011-20Ceramika. Metody badań. Badanie obecności muszki i wytopów w surowcach ceramicznych16 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej:
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
1870/9082-01Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonywania30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1970/9082-02Rusztowania drewniane na wysuwnicach30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2070/9082-03Rusztowania na kozłach30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2170/9082-04Rusztowania dwurzędowe z dłużyc30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2270/9082-05Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2370/9082-06Rusztowania jednorzędowe z dłużyc30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2470/9082-07Rusztowania drabinowe30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2570/9082-08Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków30 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
2670/8073-04Pieczywo mieszane. Chleb słodowy30 października 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
w zakresie metod badań:
2770/7469-27*) Farby graficzne. Oznaczanie czasu

utrwalania się

9 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
2870/7469-28 - Oznaczanie skłonności do

wymywania pigmentów

9 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
2970/7469-29 - Oznaczanie pH9 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i odbioru:
3070/8261-42Ramy żeliwne pianinowe i fortepianowe. Wymagania i badania techniczne5 czerwca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
3170/3233-10Puszki wnętrzowe17 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
3270/3233-11Naprężniki do drutów i lin nośnych17 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
3370/7351-02Wykroje pudełek (kartonaży) kartonowych i tekturowych klapkowych do wyrobów tytoniowych4 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
3470/7351-03Pudełka (kartonaże) szufladkowe do wyrobów tytoniowych4 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
3570/7351-26Opakowania transportowe tekturowe. Pudła (kartonaże) do eksportu konserw mięsnych4 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
3670/9520-01Karty kartotekowe. Podstawowe wymagania i badania4 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
3770/9520-02Kartoteki. Pojemniki do kart pionowych. Podstawowe wymiary wewnętrzne4 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa":
w zakresie produkcji i obrotu:
3870/6191-54*) Odczynniki. Wodorotlenek barowy12 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
3970/6193-24 - Kwas nitrylotrójoctowy12 listopada 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
4070/6094-27Środki górnicze zapalcze. Lonty prochowe23 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie metod badań:
4170/6051-06Pestycydy. Kwintocen. Metody badań produktów technicznych i form użytkowych10 lipca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
4270/0533-01Paliwo lotnicze ATK14 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
4370/6048-01Sadze kanałowe i piecowe25 września 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
w zakresie metod badań:
4470/0537-04Oznaczanie odparowalności asfaltów w cienkiej warstwie23 czerwca 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
4570/3514-04*) Tabor kolejowy. Lokomotywy

spalinowe. Ogrzewanie parowe.

Wymagania i badania

7 września 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4670/3535-15 - Wagony osobowe. Trzymak rolki

papieru toaletowego

7 września 1970 r.1 stycznia 1973 r.
przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Prowadzącego Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew":
w zakresie produkcji:
4770/4035-11Przenośniki wózkowe okrężne dwuszynowe. Wózki. Podstawowe wielkości10 listopada 1970 r.1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
4870/5028-01*) Gwoździe szewskie. Teksy z drutu,

maszynowe z ostrzem

czworograniastym mieczykowatym,

główką płaską

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
4970/5028-02 - Gwoździe do podeszew20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5070/5028-03 - Gwoździe do obcasów20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5170/5028-04 - Teksy ręczne z taśmy20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5270/5028-05 - Gwoździe do podkówek20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5370/5028-06 - Gwoździe do mocowania blaszek i

kopyt

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5470/5028-07 - Teksy ręczne z drutu z główką

płaską

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5570/5028-08 - Gwoździe do przymocowywania

podeszew gumowych

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5670/5028-09 - Gwoździe okrągłe ryflowane z

ostrzem mieczykowatym i z główką

płaską

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5770/5028-10 - Gwoździe ryflowane z ostrzem

czworograniastym

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5870/5028-11 - Gwoździe do wzmacniania czubków

obuwia

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
5970/5028-12*) Gwoździe budowlane. Gwoździe z

trzpieniem okrągłym i kwadratowym

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6070/5028-13 - Gwoździe papowe20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6170/5028-14 - Gwoździe sufitowe i zawiasowe20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6270/5028-15 - Gwoździe DW proste i skręcane20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6370/5028-16 - Gwoździe narożnikowe20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6470/5028-17 - Gwoździe walcowane hartowane z

główką płaską i stożkową

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6570/5028-18 - Gwoździe paletowe walcowane20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6670/5028-19 - Gwoździe paletowe kwadratowe

skręcane

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6770/5028-20Cechowniki20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6870/5028-21Gwoździe bednarskie. Dyble i haczyki20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
6970/5028-22Gwoździe stolarskie. Wymiary20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7070/5028-23*) Gwoździe stolarskie i ogólnego

przeznaczenia. Skobelki

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7170/5028-24 - Gwoździe druciaki20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7270/5028-25 - Gwoździe walcowane pierścieniowo

z główką płaską i stożkową

20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7370/5028-26Gwoździe stolarskie ogólnego przeznaczenia20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7470/5028-27Gwoździe formierskie. Szpilki20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7570/5028-28Gwoździe do instalacji elektrycznej20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7670/5028-29Gwoździe tapicerskie20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
7770/5028-30Gwoździe tapicerskie. Gwoździe pasowe i obiciowe z drutu20 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
7870/4521-02*) Wyroby nożownicze. Noże

ogrodnicze. Ogólne wymagania i

badania

6 października 1970 r.1 października 1971 r.
7970/4523-03 - Nożyki do golenia ze stali

narzędziowej

6 października 1970 r.1 października 1971 r.
8070/4521-10Narzędzia leśne. Noże żłobików żywiczarskich. Ogólne wymagania i badania6 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
8170/4529-03Nożyce ogrodnicze. Ogólne wymagania i badania6 października 1970 r.1 stycznia 1972 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
8270/3712-07Drzwi wewnętrzne przeciwogniowe typu "B-15" okrętowe23 września 1970 r.1 lipca 1972 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
8370/5223-03*) Armatura przemysłowa. Zawory

zaporowe ze złączką na ciśnienie

nominalne 100 kG/cm2 (10 MN/m2)

8 września 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8470/5223-04 - Zawory hydrauliczne na ciśnienie

nominalne 320 kG/cm2 (32 MN/m2)

8 września 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
8570/6867-01Szkła przeciwsłoneczne surowe bezdioptryjne. Wymagania i badania techniczne16 września 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
8670/1372-04Silniki spalinowe. Termostaty z wypełniaczem parowym. Wymagania i badania31 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
8770/3687-11Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Łączniki. Ogólne wymagania i badania31 sierpnia 1970 r.1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:
w zakresie produkcji:
8870/3068-12Sprzęt instalacyjny na napięcia do 750 V. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcia do 750 V do przewodów o przekrojach 25 mm2. Wymagania i badania18 lipca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
8970/7781-01Kopyta. Części składowe. Wymagania17 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
9070/7781-02Kopyta do produkcji przemysłowej obuwia. Kopyta pomocnicze17 października 1970 r.1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie produkcji i obrotu:
9170/7531-02Przędza rdzeniowa na nici szwalne9 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
9270/7563-04Nici szwalne bawełnopodobne krawieckie rdzeniowe9 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie klasyfikacji i kontroli:
9368/7512-05*) Surowce włókiennicze. Bawełna

amerykańska. Klasyfikacja i

kontrola jakości

5 grudnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9468/7512-06 - Bawełna radziecka. Klasyfikacja.

Warunki techniczne i kontrola

jakości

5 grudnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9568/7512-07 - Bawełna brazylijska.

Klasyfikacja i kontrola jakości

5 grudnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie projektowania i produkcji:
9670/1839-23Maszyny włókiennicze. Sworznie kół pośrednich urządzenia skręcająco-nawijającego niedoprzędzarek lniarskich10 marca 1970 r.1 października 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego:
w zakresie produkcji:
9770/7630-01*) Elementy wspólne dla konfekcji

masowej. Rozporki rękawowe w

koszulach dziennych męskich i

chłopięcych

2 września 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9870/7630-02 - Mankiety do rękawów w koszulach

dziennych męskich i chłopięcych

2 września 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
9970/7627-08Kombinezon roboczy męski1 września 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
10070/8115-02Produkty owocowe. Zagęszczone soki owocowe dosładzane31 października 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
10170/5993-39*) Protezy i aparaty. Szyny do protez

uda z golenią drewnianą bez zamka

24 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
10270/5993-41 - Szyny do drewnianych protez

podudzia

24 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
10370/5993-43 - Szyny do protez uda z golenią

drewnianą z zamkiem

jednostronnym

24 października 1970 r.1 lipca 1971 r.
§  2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1971 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
162/7337-01Wytwory papiernicze. Papier przędny29 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26)31 października 1970 r.
267/7327-04Bibuła filtracyjna jakościowa6 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)26 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
368/8543-03Wkłady do długopisów. Wymagania i badania18 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220)4 września 1970 r.
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
468/8975-05*) Podziemne przekroczenia

gazociągów wysokoprężnych

25 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269)5 listopada 1970 r.
568/8975-07 - Płozy rur ochronnych25 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269)5 listopada 1970 r.
668/8975-08 - Uszczelki rur ochronnych25 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269)5 listopada 1970 r.
768/8975-10 - Opaski zaciskowe uszczelek

rur ochronnych

25 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269)5 listopada 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
868/3516-06Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprężyny pierścieniowe zderzaków15 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 132)7 września 1970 r.
965/3517-11*) Tabor kolejowy. Hamulec systemu

Oerlikona. Zbiorniki sprężonego

powietrza pomocnicze i

sterujące

1 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210)7 września 1970 r.
1068/3519-09 - Zderzaki. Wymagania i

badania

21 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 152)7 września 1970 r.
1166/3531-21 - Elektryczne zespoły

trakcyjne. Aparat

pneumatyczny do samoczynnego

uruchamiania drzwi. Wymagania

i badania techniczne

16 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116)7 września 1970 r.
1264/3532-14 - Wagony towarowe. Trójkąty

hamulcowe

28 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382)7 września 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego:
1367/3083-27Okrętowe urządzenia elektryczne. Wytyczne doboru osłon i instalowania4 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)30 września 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
1463/5944-01Sprzęt medyczny. Lampy bezcieniowe. Wymagania i badania techniczne26 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357)22 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
1565/3813-34*) Zawiasy taśmowe. Skrzydła

podwójne

9 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 września 1970 r.
1665/3813-35 - Skrzydła pojedyncze9 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 września 1970 r.
1765/3813-36 - Trzpienie9 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 września 1970 r.
1865/3813-37Zawiasy taśmowe9 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 września 1970 r.
1965/3813-38Zawiasy taśmowe i ich elementy. Wymagania i badania techniczne9 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122)28 września 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Piwowarskiego:
2067/9123-04Chmiel piwowarski8 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 264)17 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
2163/8015-01Wędliny i wyroby wędliniarskie. Proces produkcyjny23 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)18 października 1970 r.
2263/8015-02Wędliny i wyroby wędliniarskie4 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)18 października 1970 r.
2367/8015-15Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów. Proces produkcyjny20 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 32, poz. 220)18 października 1970 r.
2467/8015-16Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów23 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 32, poz. 220)18 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
2563/8142-06Wódki gatunkowe wytrawne stołowe10 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52)12 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych:
2667/3757-10Okrętowy sprzęt sygnalizacyjny. Stała lampa sygnalizacyjna. Wymagania i badania5 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)21 września 1970 r.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę BN-65/6756-03 "Korki suberytowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 30 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-66/7011-20 "Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Badanie na obecność muszki i wytopów", ustanowioną przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 21 marca 1966 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73).
3. Normy wymienione w § 1 lp. 33 i 34 zastępują następujące normy:

1) BN-63/7351-02 "Wykroje pudełek kartonowych i tekturowych klapkowych do wyrobów tytoniowych",

2) BN-63/7351-03 "Pudełka kartonowe szufladkowe do papierosów"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 14 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 85, poz. 403).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę BN-65/6191-54 "Odczynniki. Wodorotlenek barowy", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 22 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje w części dotyczącej metod badań normę BN-67/6051-01 "Pestycydy. Oznaczanie DDT, izomerów gamma, HCH i metoksychloru obok siebie w formach użytkowych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 28 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę BN-62/0533-01 "Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze ATK", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Chemicznego dnia 21 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje następujące normy:
1) BN-65/4521-02 "*) Narzędzia ogrodnicze. Scyzoryki okulizaki",
2) BN-65/4521-06 " - Scyzoryki sierpaki"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 27 lipca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje następujące normy:
1) BN-66/4529-01 "*) Narzędzia ogrodnicze. Nożyce ogrodnicze ręczne",
2) BN-66/4529-02 " - Nożyce ogrodnicze na tyczkę"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 30 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 85 zastępuje normę BN-63/6867-01 "Szkła przeciwsłoneczne surowe bezdioptryjne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego dnia 19 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę BN-62/7630-01 "Elementy wspólne dla konfekcji masowej. Rozporki rękawowe w koszulach męskich dziennych", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 5 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).
11. Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę BN-62/7630-02 "Elementy wspólne dla konfekcji masowej. Mankiety do rękawów w koszuli męskiej", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).
§  4. Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) BN-66/2744-10 "Urządzenia stalownicze. Koryta wsadowe staliwne do pieców", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 27 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224),

b) BN-63/1312-02 "*) Urządzenia do przygotowania wody kotłowej. Reaktory wirowe. Główne wymiary",

c) BN-63/1312-03 " - Sytniki. Główne wymiary"

- ustanowione przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich dnia 28 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133);

2) z dniem 1 stycznia 1971 r.:
a) BN-64/6801-01 "Metody badań szkła. Badanie wytrzymałości na zginanie szkła płaskiego", ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38),
b) rozdział 2 i 3 normy BN-65/7001-02 "Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie odporności na działanie czynników chemicznych", ustanowionej przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 30 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169),
c) BN-66/7112-05 "Okleiny z drewna drzew egzotycznych skrawane płasko. Okleiny mahoniowe", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.