Monitor Polski

M.P.1968.32.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1968 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 19 lipca 1968 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie konstrukcji i produkcji:
168/3622-08Samochody ciężarowe. Kabiny. Miejsce pracy kierowcy. Wymiary i wymagania.8 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Ministra Przemysłu Ciężkiego:
w zakresie wykonania i odbioru:
264/1076-01Żaroodporne dyfuzyjne powłoki aluminiowe na stali, staliwie i żeliwie otrzymywane przy zastosowaniu metalizacji natryskowej. Warunki wykonania i odbioru.24 kwietnia 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:
w zakresie produkcji:
368/8441-10Poręcze gimnastyczne.13 maja 1968 r.1 września 1968 r.
468/8441-11Konie gimnastyczne.20 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie projektowania, produkcji i montażu:
564/8864-12Centralne ogrzewanie. Rozdzielacze do kotłów żeliwnych.30 listopada 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i produkcji:
668/8961-09Rurociągi przemysłowe. Łuki stalowe segmentowe spawane.9 maja 1968 r.1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
768/6733-05Ciasto wapienne.17 maja 1968 r.1 października 1968 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
864/0824-06Miedź kadmowa MD1. Pręty.18 marca 1964 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania:
967/2111-01Dźwignice hutnicze. Zderzaki sprężynowe dwustronne. Główne wymiary.30 grudnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i konstrukcji:
1067/2747-01Automatyka hutnicza. Szafy stycznikowe wysokie. Główne wymiary.23 sierpnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1167/2747-02Armatura gazowa i powietrzna energetyki hutniczej. Wymiary kołnierzy. Ciśnienie nominalne do 16 kG/cm2.16 listopada 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
1268/3222-05Telefoniczne łącznice ręczne CB. Wymagania i badania.30 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1970 r.
1368/3271-50Lampy elektronowe spustowe. Metody badań elektrycznych.10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1468/3271-51Oporniki fotoelektryczne. Wymagania i badania.10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1568/3275-01Elementy półprzewodnikowe germanowe i krzemowe. Szeregi pomiarowe.10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
1668/3282-01Urządzenia teletechniczne. Przekaźniki B-2. Wspólne wymagania i badania.10 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
w zakresie produkcji i odbioru:
1768/4022-05*) Pomocnicze materiały odlewnicze.

Modyfikatory do stopów

aluminium. Moda 1.

22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1868/4022-06 - Środek ochronny do topienia

aluminium i jego stopów. Topal

1.

22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
1968/4022-08 - Środek ochronny do topienia

brązów. Brązotop 1.

22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2068/4022-09 - Środek ochronny do topienia

mosiądzów. Mosiądzotop 1.

22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
2168/4028-04*) Analiza chemiczna modyfikatorów

do stopów aluminium. Oznaczanie

fosforu.

22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2268/4028-05 - Oznaczanie tytanu.22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2368/4028-06Analiza chemiczna modyfikatorów i środków ochronnych do topienia stopów aluminium. Oznaczanie fluoru.22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2468/4028-07Analiza chemiczna modyfikatorów do stopów aluminium. Oznaczanie sodu.22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2568/4028-08Analiza chemiczna środków ochronnych do topienia stopów miedzi.22 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
2668/1926-01Glebogryzarki. Noże.20 maja 1968 r.1 lipca 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie metod badań:
2767/1522-01*) Obrabiarki do metali. Ogólne

warunki pomiarów sztywności

statycznej obrabiarek.

13 kwietnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2867/1522-02 - Pomiar sztywności statycznej

tokarek. Warunki i sposób

pomiaru.

13 kwietnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
2968/3083-31Maszyny elektryczne wirujące okrętowe. Wymagania i badania.6 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
3068/6144-11*) Produkty organiczne. Benzoesan

metylu.

30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3168/6144-12 - Antranilan etylu.30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3268/6144-13 - Octan linalilu.30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3368/6144-14 - Octan geranylu.30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3468/6144-15 - Nerolina sublimowana.30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:
w zakresie produkcji:
3568/3076-05Polwinit do przewodów elektrycznych.26 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3668/6055-03Pestycydy. Cynkotox.26 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
3768/6069-08Środki pomocnicze. Sapomir K.26 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
3868/6042-01Pasty pigmentowe "Wokol" do krycia skór. Metody badań.27 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
3968/6353-03Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.20 marca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i produkcji:
4068/2252-02Wymienniki ciepła. Kompensatory soczewkowe Dw 600-2000 mm. Wymiary i wielkości charakterystyczne.24 maja 1968 r.1 października 1968 r.
w zakresie produkcji:
4168/2214-10Dławice do wałów mieszadeł pionowych dnom = 30÷100 mm.24 maja 1968 r.1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
4268/6616-07Płyty gumowe z przekładkami z tkaniny.20 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego:
w zakresie produkcji:
4368/2600-03Zdobniki ciastkarskie. Wymagania ogólne. Główne wymiary. Badania.27 maja 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Nagrania":
w zakresie produkcji:
4468/8281-01Oryginał płyty gramofonowej drobnorowkowej. Wymagania i badania techniczne.27 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
4568/7351-20Opakowania transportowe tekturowe. Pudła do odbiorników radiowych i telewizyjnych. Wymagania i badania.16 marca 1968 r.1 października 1968 r.
4668/8542-01Atramenty.20 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
4768/8543-03Wkłady do długopisów. Wymagania i badania.18 marca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji i metod badań:
4868/7326-10Papiery workowe.3 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
4968/7333-02Wytwory papiernicze. Bibułka kondensatorowa.10 czerwca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
5068/7308-11Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie gładkości.3 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa:
w zakresie produkcji:
5168/1611-01*) Obrabiarki do drewna. Zapadki

przeciwodrzutowe.

8 maja 1968 r.1 października 1968 r.
5268/1611-02 - Przekładki zapadek

przeciwodrzutowych.

8 maja 1968 r.1 października 1968 r.
w zakresie projektowania:
5368/1611-03 - Szlifierki walcowe. Walce.

Wymiary główne i

przyłączeniowe.

8 maja 1968 r.1 października 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
5468/7598-10Taśmy tkane. Taśmy pokrowcowe.13 maja 1968 r.1 października 1968 r.
w zakresie metod badań:
5568/7640-05Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyroby kapelusznicze. Wyznaczanie kurczliwości.8 kwietnia 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
5668/1859-12*) Maszyny włókiennicze. Koła

zębate o zębach prostych wału

korbowego i przerzutowego do

krosien z górnym biciem.

30 maja 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
5768/1859-10 - Łożyska górne wrzecion

przerzutowych do krosien

mechanicznych z górnym biciem

- typu angielskiego.

15 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
5868/1859-09 - Zespoły mocujące bijak na

wrzecionie przerzutowym do

krosien z górnym biciem.

31 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
5968/1859-11 - Pierścienie oporowe wrzecion

przerzutowych do krosien z

górnym biciem.

16 maja 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6068/7713-11Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry borsuków.30 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6168/7518-06Odpadki jedwabne.22 maja 1968 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
6268/1822-24Maszyny włókiennicze. Chomątka tkackie.29 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
6368/7753-05*) Ochrony osobiste skórzane.

Naramienniki.

19 marca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
6468/7753-06 - Ochraniacze na piersi.19 marca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
6568/5411-03Wyroby azbestowe. Wyznaczanie zmian naprężeń w płaskich uszczelkach.18 marca 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
w zakresie produkcji:
6667/7542-05Czesanka argonowa. Wymagania techniczne i stopnie jakości.10 czerwca 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6767/7542-06Czesanka elano-wełniana. Wymagania techniczne i stopnie jakości.10 czerwca 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6867/7542-07Czesanka elano-argonowa. Wymagania techniczne i stopnie jakości.10 czerwca 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6967/7567-03Włóczka. Stopnie jakości.10 czerwca 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
7067/7542-08Czesanka wełniana. Metody ustalania wydajności w stosunku do wełny pranej.1 sierpnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
7168/3231-06*) Telekomunikacyjne linie

napowietrzne na słupach struno-

betonowych. Wsporniki i nakładka

do umocowania pomostu kablowego.

16 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7268/3231-07 - Konstrukcje do umocowania

skrzynek kablowych 30- i 60-

parowych.

23 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7368/3238-03Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe. Ubijaki.16 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji:
7467/8015-15Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów. Proces produkcyjny.20 listopada 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7567/8017-05Konserwy w opakowaniach szklanych. Proces produkcyjny.25 sierpnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
7667/8015-16Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów.23 grudnia 1967 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
7768/5990-04Guma do wyrobów ortopedycznych. Wymagania i badania.4 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7868/5993-21*) Protezy i aparaty. Lej drewniany

z kostką do protez podudzia.

15 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
7968/5993-22 - Opaska podsiedzeniowa.7 lutego 1968 r.1 stycznia 1969 r.
8068/5993-23 - Opaska podkolanowa.7 lutego 1968 r.1 stycznia 1969 r.
8168/5995-01*) Wyroby ortopedyczne. Paski

skórzane.

15 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
8268/5995-02 - Obsady sprzączki.15 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
8368/5995-03 - Wsuwki.15 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
8468/5995-22 - Laski inwalidzkie metalowe.15 stycznia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
8568/5995-23 - Podpończochy gumowe.30 kwietnia 1968 r.1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego:
w zakresie produkcji:
8668/5943-03Meble szpitalne. Fotel do zabiegów kosmetycznych.15 maja 1968 r.1 stycznia 1969 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 października 1968 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
167/1952-17*) Mechanizmy tnące maszyn

żniwnych. Główka listew nożowych

kombajnów zbożowych.

28 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116)12 kwietnia 1968 r.
267/1952-18 - Grzbiety listew nożowych

kombajnów zbożowych.

28 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116)12 kwietnia 1968 r.
367/1952-19 - Listwy nożowe kombajnów

zbożowych. Zespoły.

28 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116)12 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
466/4021-10Odlewnicze materiały formierskie. Bentonit mielony.10 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89)18 kwietnia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
564/6141-03Przetwory tłuszczowe. Mydło do pralek w paście.31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 24, poz. 122)30 maja 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
666/7127-02Deseczki do produkcji ołówków.10 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89)3 czerwca 1968 r.
767/7161-36Opakowanie transportowe drewniane. Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do marmolady.29 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)3 czerwca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
866/7371-01Klasery. Podstawowe wymagania i badania techniczne.23 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89)19 kwietnia 1968 r.
962/7378-04Papier śniadaniowy.3 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46)19 kwietnia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las":
1066/9233-03Produkty owocowe. Konserwy owocowe do mięsa.20 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224)3 czerwca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
1166/8095-04Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada nadziewana. Wymagania wspólne.15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116)2 maja 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
1263/8015-02Wędliny i wyroby wędliniarskie. Transport.17 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)15 listopada 1967 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego:
1364/5941-06*) Meble szpitalne. Stolik do

narzędzi lekarskich.

17 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 78)27 maja 1968 r.
1464/5943-06 - Stół opatrunkowy.20 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131)27 maja 1968 r.
1564/5943-07 - Stół do badania dzieci.20 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131)27 maja 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
1664/5991-04Narzędzia ortopedyczne. Dociskacz do nitów.15 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)10 kwietnia 1968 r.
1767/5993-16Protezy i aparaty. Zaczep do wyrzutni kolana.15 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)10 kwietnia 1968 r.
1864/5995-05Wyroby ortopedyczne. Wkręty do kostki.15 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38)10 kwietnia 1968 r.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę BN-62/8542-01 "Atrament do wiecznych piór.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 30 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-66/7301-01 "Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie gładkości.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego dnia 30 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
3. Normy wymienione w § 1 lp. 81, 82 i 83 zastępują następujące normy:
1) BN-63/5995-01 "*) Wyroby ortopedyczne. Paski skórzane.",
2) BN-63/5995-02 "- Obsada sprzączki.",
3) BN-63/5995-03 "- Wsuwki."

- ustanowione przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 16 października 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38).

§  4. Traci moc z dniem 31 grudnia 1968 r. norma BN-66/7321-06 "Wytwory papiernicze. Papier i karton papeteryjny.", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego dnia 31 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.