Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1963.62.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1963 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 31 lipca 1963 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie projektowania:
1.62/3081-01Górnictwo naftowe.

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych.

26 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie oznaczania:
2.62/3882-01Znakowanie lotniczych giętkich przewodów rurowych po sprawdzeniu i przeglądzie.30 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie eksploatacji i napraw:
3.63/1351-01Silniki samochodowe gaźnikowe. Gaźniki. Warunki techniczne odbioru po naprawie.6 maja 1963 r.1 stycznia 1964 r.
4.63/1351-02Silniki samochodowe. Wały korbowe. Wymagania l badania techniczne po naprawie.6 maja 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie obrotu:
5.63/9116-01Materiał siewny. Nasiona warzyw.25 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
6.63/0520-01Torf. Metody badań. Oznaczanie stopnia rozkładu torfu.24 maja 1963 r.1 października 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
7.63/6021-01Półprodukty do barwników. Alfanaftol destylowany.10 lutego 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8.63/6026-01Produkty organiczne. Sorbit.3 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
9.63/6095-01Środki pirotechniczne sygnalizacyjne. Petarda (spłonka) kolejowa ostrzegawcza.3 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
10.63/6091-01Materiały wybuchowe górnicze. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości.8 czerwca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
11.63/6614-02*)Wyroby gumowe. Pieluszki gumowe dla niemowląt.5 czerwca 1963 r.1 września 1963 r.
12.63/6614-03– Gruszka z miękkim końcem.5 czerwca 1963 r.1 września 1963 r.
13.63/6614-04– Gruszka typ "Aida".5 czerwca 1963 r.1 września 1963 r.
14.63/6614-05– Sanitarny podkład gumowy.5 czerwca 1963 r.1 września 1963 r.
15.63/6614-06– Termofor.5 czerwca 1963 r.1 września 1963 r.
16.63/6614-07– Gruszka gumowa z kanką twardą.5 czerwca 1963 r.1 września 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej:
w zakresie projektowania:
17.63/2204-01Podział okręgu koła. Cięciwy i łuki.2 maja 1963 r.1 września 1963 r.
w zakresie produkcji:
18.63/2214-07Uszczelnienia dławnicowe przejścia rur dz = 25÷90 mm przez ściany aparatów niskociśnieniowych.2 maja 1963 r.1 września 1963 r.
19.63/2214-08Uszczelnienia dławnicowe przejścia rur dz = 25÷89 mm z okładzinami chemoodpornymi przez ściany aparatów niskociśnieniowych.2 maja 1963 r.1 września 1963 r.
20.63/2214-09Uszczelnienia dławnicowe. Uszczelki pierścieniowe.2 maja 1963 r.1 września 1963 r.
21.63/2221-04*)Mieszadła wirnikowe. Wirniki stalowe otwarte D = 300÷500 mm.2 maja 1963 r.1 września 1963 r.
22.63/2221-05– Wirniki stalowe otwarte D = 600÷700 mm.2 maja 1963 r.1 września 1963 r.
przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
w zakresie produkcji:
23.63/8771-01*)Sprzęt geodezyjny. Łaty niwelacyjne i tachimetryczne. Wymagania i badania techniczne.9 maja 1963 r.1 października 1963 r.
24.63/8771-02– Łaty tachimetryczne.9 maja 1963 r.1 października 1963 r.
25.63/8771-03– Łaty niwelacyjne.9 maja 1963 r.1 października 1963 r.
przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej:
w zakresie produkcji:
26.62/9011-01Pale fundamentowe z drewna iglastego.19 grudnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie wykonawstwa robót:
27.62/9010-01Okuwanie pali fundamentowych drewnianych.19 grudnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie konstrukcji:
28.62/8841-01Strop DMS. Warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze.29 grudnia 1962 r.dzień, ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
29.62/9012-01Cegły i bloki cementowo-gliniane z wypełniaczami.29 grudnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
30.62/6749-02Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe, wentylacyjne.29 grudnia 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji:
31.63/6755-01Wata bazaltowa.1 lipca 1963 r.1 września 1963 r.
32.63/6755-02Maty z waty bazaltowej.1 lipca 1963 r.1 września 1963 r.
33.63/6755-03Otuliny (łubki) z waty bazaltowej.1 lipca 1963 r.1 września 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie produkcji:
34.62/8864-01*)Centralne ogrzewanie. Zbiorniki odpowietrzające.10 października 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
35.62/8864-02– Grzejniki rurowe kanałowe.14 listopada 1962 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
36.63/8961-01Rurociągi przemysłowe. Łuki gładkie.20 czerwca 1963 r.1 października 1963 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
37.63/6755-04Ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów matami z przędzy i waty szklanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.20 czerwca 1963 r.1 października 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa:
w zakresie produkcji:
38.63/2036-01Sprzęt budowlany. Wózki jezdniowe. Taczka dwukołowa.30 maja 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
39.63/6833-04Słoje szklane do artykułów spożywczych. Słój z zamknięciem kapturowym 6 l.5 czerwca 1963 r.1 października 1963 r.
40.63/6857-03Klosze szklane do lamp łukowych.10 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
w zakresie produkcji:
41.63/6867-01Szkła przeciwsłoneczne surowe bezdioptryjne.19 czerwca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie dokumentacji technicznej:
42.63/4943-01Chłodziarki domowe. Nazwy i określenia.19 czerwca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
43.63/6763-07Materiały ogniotrwałe. Kształt i wymiary wyrobów dla czadnic typu Kerpely’ego.13 kwietnia 1963 r.1 października 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
44.63/3531-04*)Tabor kolejowy. Wagony osobowe. Uchwyty hamulca bezpieczeństwa.15 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
45.63/3531-05– – Zaczep do zasłon.15 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
46.63/3531-06– – Uchwyty pałąkowe symetryczne.15 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
w zakresie oznaczania i używania symboli:
47.63/3507-01Tabor kolejowy. Połączenia rurowe. Symbole graficzne.15 czerwca 1963 r.1 stycznia 1964 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
48.63/0642-01Blachy cienkie dla lotnictwa ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej.3 kwietnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
49.63/0642-02Stal węglowa walcowana. Blachy okrętowe specjalne. Warunki techniczne.3 kwietnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
50.63/0644-02Stal stopowa odporna na korozję i żaroodporna. Pręty dla lotnictwa. Warunki techniczne.3 kwietnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
51.63/0826-01Mosiądz specjalny. Rury.3 kwietnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
52.63/0832-03Aluminium. Folia wytłaczana.3 kwietnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
53.63/0851-01Zaprawa cynkowo-aluminiowa do ocynkowania. Bloki.3 kwietnia 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji:
54.63/3283-01*)Urządzenia teletechniczne. Przekaźniki miniaturowe MT6.26 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
55.63/3283-02– Przekaźnik miniaturowy szybkodziałający MS1.26 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
56.63/3216-02– Gniazdo 20-stykowe.26 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
57.63/3216-03– Wtyczka 20-stykowa.26 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
58.63/3222-01– Wybieraki obrotowe W 25.26 marca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
59.63/3618-01Wyposażanie pojazdów mechanicznych. Lejek kanistra.31 października 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji:
60.63/1818-01*)Maszyny włókiennicze. Prasa mechaniczna UR4A. Warunki techniczne.30 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
61.63/1822-10– Zespół dwuzgrzeblarkowy jednozbieraczowy automatyczny CR30. Warunki techniczne.30 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
62.63/1822-11– Zespół trojzgrzeblarkowy jednozbieraczowy automatyczny CR33. Warunki techniczne.30 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
w zakresie metod badań:
63.63/8133-03Desery, koncentraty ciast i dodatki do ciast. Pobieranie próbek i metody badań.14 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Olejarskiego:
w zakresie produkcji:
64.63/6132-01Olej autoklawowy. 10 czerwca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie produkcji:
65.63/8094-02*)Wyroby cukiernicze. Kakao.14 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
66.63/8095-02– Czekolada z orzechami.11 czerwca 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
w zakresie produkcji:
67.63/8027-01Prezerwy rybne. Wymagania ogólne.31 maja 1963 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
68.63/3786-16Sprzęt pokładowy statków żeglugi śródlądowej. Laski pychowe.25 marca 1963 r.1 września 1963 r.
69.63/3788-02*)Zbiorniki statków żeglugi śródlądowej. Sondy pomiarowe.25 marca 1963 r.1 września 1963 r.
70.63/3788-03– Skalowanie. Wymagania techniczne.25 marca 1963 r.1 września 1963 r.

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.