Monitor Polski

M.P.2018.930

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2017 r.