Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2019.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2018 r.