Monitor Polski

M.P.2017.831

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2016 r.