Monitor Polski

M.P.2019.145

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.70.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marka ZIÓŁKOWSKIEGO z dniem 31 marca 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli. 1
1 Postanowienie zmienione przez § 1 postanowienia nr 110.1.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. (M.P.2019.148) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 8 stycznia 2019 r.