Monitor Polski

M.P.2019.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.1.2019
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2019 r.
o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:
§  1.  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 110.70.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 145) otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marka ZIÓŁKOWSKIEGO z dniem 31 marca 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli.".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.