Monitor Polski

M.P.2019.119

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2018 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 564/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Cypryjskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Cyprze

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. o. Kraj Jerzy Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Cyprze

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dulniok Mariusz Józef, o. Zachariasz.