Monitor Polski

M.P.2017.1090

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 431/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-austriackiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Buchsbaum Thomas Maria,

obywatel Republiki Francuskiej

za zasługi w krzewieniu polskości oraz działalność na rzecz środowisk polonijnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chylinski Michel Wladyslaw.