Monitor Polski

M.P.2018.1144

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 2018 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 412/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczone zostają:

za zasługi w krzewieniu polskiej kultury i tradycji narodowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Bułgarii

1. Stanewa Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Danii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Islandii zamieszkała w Królestwie Danii

2. Jónsdottir Jadwiga Margarét,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Królestwie Danii:

3. Antonowicz Ewa, 4. Zieniewicz Beata Maria,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za upowszechnianie wiedzy o historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Republiki Francuskiej

5. Gautier Brigitte.