Monitor Polski

M.P.2017.794

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 277/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Mołdawii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-mołdawskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Bodrug Iurie,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kwiatkowska Anna Maria, 3. Martinelli Ijola Maria, 4. Traczyk-Soviero Jolanta Barbara.