Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.744

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 224/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bielawski Zbigniew Aureliusz,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Duffek Andrzej Bogusław, 3. Jaworski Andrzej, 4. Kaim Jan Szymon, 5. Lubrzycki Dariusz, 6. Łęczycki Dariusz Leszek, 7. Moszczyńska-Brożyna Klaudia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bakiera Aleksandra Danuta, 9. Bilikiewicz Robert Marcin, 10. Tłoczyński Dariusz Grzegorz, 11. Wierzbicki Andrzej, 12. Wierzbicki Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Urban Mariusz Andrzej.