Nadanie orderu. - M.P.2021.365 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2021.365

Akt indywidualny
Wersja od: 16 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2021 r.
o nadaniu orderu

Rej. 57/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym, za działalność społeczną oraz na rzecz środowisk kombatanckich odznaczona zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Maria Anna Rejniewicz-Wysocka.