Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2020.824

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2020 r.
o nadaniu orderu

Rej. 266/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, za rozwijanie dwustronnej współpracy naukowej i uczelnianej, za upowszechnianie wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Mirosław Maciej Rowicki.