M.P.2019.115

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 listopada 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 542/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie odznaczona zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Agnieszka Roma Radwańska.