Monitor Polski

M.P.2018.904

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2018 r.
o nadaniu orderu

Rej. 321/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Krystyna Opałło.