Monitor Polski

M.P.2018.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2017 r.
o nadaniu orderu

Rej. 525/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w działalności na rzecz Kościoła katolickiego w Polsce oraz zachowania dziedzictwa narodowego, za pracę duszpasterską i społeczną wśród środowisk kombatanckich odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

ks. Stanisław Bogdanowicz.