Monitor Polski

M.P.2017.562

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 149/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w działalności publicznej i samorządowej, za zaangażowanie na rzecz krzewienia patriotyzmu i popularyzowania prawdy o najnowszej historii Polski odznaczona zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie Olga Maria Johann.