Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2017.477

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 116/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczona zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Leokadia Choińska.