Monitor Polski

M.P.2017.305

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 17/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne osiągnięcia w promocji i upowszechnianiu sportu, za działalność na rzecz środowisk olimpijskich odznaczony zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Ryszard Władysław Parulski.