Monitor Polski

M.P.2017.157

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 603/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej, za działalność na rzecz niezawisłych mediów, za odwagę w budowaniu wolnej Polski oraz podejmowaną z pożytkiem dla kraju aktywność państwową i publiczną odznaczony zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maciej Jan Łopiński.