Monitor Polski

M.P.2017.150

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Rej. 591/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie, za krzewienie polskości i kultywowanie polskich tradycji narodowych odznaczony zostaje
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ks. Roman Twaróg.