Nadanie orderu. - M.P.2016.1044 - OpenLEX

Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2016.1044

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 415/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
o nadaniu orderu

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej odznaczony zostaje
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Piotr Paweł Jania.