Monitor Polski

M.P.2016.305

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2016 r.
o nadaniu orderu

Rej. 30/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi dla kultury narodowej oraz osiągnięcia w popularyzowaniu muzyki klasycznej, za pracę dziennikarską i publicystyczną odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Bogusław Kaczyński.