Monitor Polski

M.P.2015.619

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 177/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, a w szczególności ujawniania i upowszechniania prawdy o Zbrodni Katyńskiej, za osiągnięcia w wypełnianiu misji Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Kazimierz Edmund Skarżyński.