Monitor Polski

M.P.2015.605

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 maja 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 162/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za granicą, za promowanie spraw Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki odznaczony zostaje obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Francis John Spula.