Monitor Polski

M.P.2015.310

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lutego 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 24/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) w uznaniu wybitnych zasług w kształtowaniu moralnych i patriotycznych postaw, za osiągnięcia w działalności społecznej i wychowaniu młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

ks. Witold Andrzejewski.