Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2022.1052

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2022 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

nr rej. 343/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Lepak Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Zemanek Antoni,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

3. Juszczak Józef.