Monitor Polski

M.P.2017.566

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 152/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatelka Boliwariańskiej Republiki Wenezueli i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, a w szczególności polskiego tańca ludowego, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Novak Nina,

obywatel Islamskiej Republiki Afganistanu

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Islamską Republiką Afganistanu

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Haider Abdul Hai,

obywatelka Republiki Czeskiej

za zasługi w promowaniu polskiej kultury ludowej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Żaczkova Aleksandra.