Monitor Polski

M.P.2017.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 80/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Markiewicz Marian,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Drzewiecka Stanisława, 3. Józefczyk Mieczysław, 4. Naczk Wacław Leon,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bigus Stanisław Grzegorz.