Monitor Polski

M.P.2016.1236

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 512/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej, za działalność na rzecz kształcenia polskiej młodzieży i budowania dialogu międzykulturowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ludwikowski Rett Ryszard,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Wortham Leah,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Królestwa Arabii Saudyjskiej

w uznaniu wybitnych zasług dla umacniania relacji polsko-saudyjskich, za zaangażowanie w niesienie medycznej pomocy humanitarnej i uratowanie życia polskiego dziecka:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Książę Al Saud Mitab Bin Abdullah,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Al-Khaldi Abdulaziz,

obywatel Wielkiego Księstwa Luksemburga

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-luksemburskiej współpracy gospodarczej i naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Faber Georges,

obywatelka Republiki Południowej Afryki

za zasługi w upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za działalność społeczną oraz na rzecz środowisk kombatanckich w południowej Afryce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Urry Jean Mary.