Monitor Polski

M.P.2016.517

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 105/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 marca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne osiągnięcia naukowe, za zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Geras Tadeusz Gościmierz,

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Kiernik Adam Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Wałaszek Janusz Władysław.