Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.705

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 198/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pyzio Wiesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bruniecki Zenon Antoni, 3. Kossowski Maciej Dariusz, 4. Mroczek Józef, 5. Ślusarski Henryk Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bogacki Paweł, 7. Brylik Władysław, 8. Ciupa Gabriela Wiesława, 9. Ciupa Stanisław Zygmunt, 10. Oliwa Zbigniew Witold, 11. Pietruszka Ignacy Henryk, 12. Ruszkowski Andrzej Władysław, 13. Sobociński Jan, 14. Wojtków Zbigniew Stefan, 15. Ziółkowski Franciszek, 16. ks. Żuberek Piotr Ignacy,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Szefliński Jan.