Monitor Polski

M.P.2020.440

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 52/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej:

1. Fal Andrzej Mariusz, 2. Malicki Julian Czesław,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości, za działalność społeczną

3. Lipiński Rafał Ryszard,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Biernacki Ryszard Artur, 5. Dziubasik Józef, 6. Gąsiorowski Adam Roman, 7. Książek Mariusz Wojciech, 8. Nadolny Jerzy Mirosław, 9. Panasiuk-Strzyżewska Violetta Mariola, 10. Rulkiewicz Anna Ewa, 11. Sroka Iwona Katarzyna,

12. Woźniak Henryk Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Cendrowski Janusz Andrzej, 14. Kamiński Piotr Maciej, 15. Konecki Wojciech Waldemar, 16. Sokołowski Andrzej Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Pokutycki Konrad Tomasz, 18. Trojanowski Wojciech, 19. Ziajkowski Franciszek.